Funkcionális diverzitás – ökoszisztéma működés kapcsolata fitoplanktonra

HU NKFI (PD 124681, 2017 - 2020, Futó projekt)
A projekt fő vezetője: 
Abonyi András
A projektet vezető intézmény: 
MTA ÖK, Ökológiai és Botanikai Intézet
Rövid leírás: 

Legújabb kutatási eredmények alátámasztják a pozitív biodiverzitás-ökoszisztéma működés (BEF) kapcsolatot fitoplanktonra. A pozitív BEF kapcsolat önmagában azonban nem ad magyarázatot a kapcsolatot fenntartó mechanizmusokra. Ezen mechanizmusok jobb megértsére irányulóan nő az érdeklődés a funkcionális diverzitás iránt. Jelen kutatás fő célja a BEF kapcsolat elemzése a funkcionális diverzitás komponensei alapján természetes tavi és folyóvízi fitoplankton esetén. Ezen funkcionális komponensek várhatóan rávilágítanak a dominancia viszonyok jelentőségére, mind a taxonómiai, mind pedig a funkcionális jellegzetességeket tekintve. Eredményeink várhatóan olyan ökológiai összefüggésekre mutatnak rá, ahol a fitoplankton ökoszisztéma működése általánosan magyarázható oligotróf és eutróf tavak esetében is. Eredményeink alapján jövőbeni kísérletes munka tervezhető a BEF tanulmányozására, valamint lehetővé válik az ökoszisztéma működés már létező fitoplankton funkcionális módszereken alapuló effektív modellezése.

Célok: 

Az első év folyamán a funkcionális diverzitás komponensei és az ökoszisztéma működés közötti kapcsolatot elemezzük tavi fitoplankton adatbázisokok (oligotróf skandináv és finn, ill. eutróf magyar adatbázisok). Ezen elemzések alapja a magyar adatbázis rendezése, beleértve a funkcionális diverzitás komponenseinek és a tápanyag-hasznosítási értékek számításait. A skandináv és finn adatsorok rendezése a pályázó OeAD ösztöndíjának időtartama (2015. október – 2016. március) alatt rendezésre kerültek.

A második év folyamán a diverzitás – ökoszisztéma működés közötti kapcsolatot elemezzük a hazai vízügyi folyóvízi fitoplankton adatbázison, alapul véve taxonómiai (fajszám) és funkcionális metrikákat (funkcionális csoport-, ill. trait kompozíciós számok). Ezen elemzések alapja a teljes adatbázis átfogó rendezése, beleértve a fajok funkcionális besorolását, funkcionális trait és csoportszámok meghatározását, illetve az ökoszisztéma működés számszerűsítését két tápanyaghasznosítási típusnak (összes foszfor, összes lebegő anyag) megfelelően.

A harmadik év folyamán a funkcionális diverzitás komponensei és az ökoszisztéma működés közötti kapcsolatot elemezzük a hazai vízügyi folyóvízi fitoplankton adatbázist alapul véve. Ezen elemzések alapja a magyar folyóvízi adatbázis rendezése a funkcionális diverzitás komponenseinek tekintetében, valamint a 2. kutatói évben számított tápanyag-hasznosítási értékek további felhasználása.

Kapcsolódó publikációk: 

2018

Abonyi A., Ács É., Hidas A., Grigorszky I., Várbíró G., Borics G. & Kiss K.T. (2018): Functional diversity of phytoplankton highlights long-term gradual regime shift in the middle section of the Danube River due to global warming, human impacts and oligotrophication Freshwater Biology 63(5):456-472 doi:10.1111/fwb.13084
Endrédi Anett, Jordán Ferenc, Abonyi András (2018): Trait-based paradise – or only feeding the computer with biology? Community Ecology 19(3):319-321
Stenger-Kovács, C., K. Körmendi, E. Lengyel, A. Abonyi, É. Hajnal, B. Szabó, K. Buczkó & J. Padisák (2018): Expanding the trait-based concept of benthic diatoms: Development of trait- and species-based indices for conductivity as the master variable of ecological status in continental saline lakes Ecological Indicators 95:63-74