A herbivória és az élőhelyi diverzitás szerepének vizsgálata a vízinövényi invázió során

HU OTKA (KH 129520, 2018 - 2020, Futó projekt)
A projekt fő vezetője: 
Dr Lukács Balázs András
A projektet vezető intézmény: 
MTA Ökológiai Kutatóközpont
Rövid leírás: 

A biológiai invázió, az idegenhonos fajok terjedése az őshonos fajok kárára, jelentős negatív hatást okoz az ökoszisztéma szolgáltatások rendszerében. A vizes élőhelyek esetében az idegenhonos fajok terjedése rontja a vizek ökológiai állapotát és csökkenti a vizek társadalmi használati értékét. A biológiai inváziót érintő kérdések kutatása ennek a folyamatnak a megállításához, a negatív hatások mértékének a csökkentéséhez szükséges ismereteket tud szolgáltatni. Az invazív fajokkal szembeni védekezés és megelőzés egyik lehetséges módja, hogy feltárjuk az élőhelyeknek milyen természetes ellenálló képességei vannak az invázióval szemben, illetve részleteiben megértsük a fajok közötti kompetíciót szabályozó mechanizmusokat. A tervezett kutatási projektben igyekszünk feltárni, hogy élőhelyeken mérhető növényi fajgazdagság és formagazdagság mennyire képes akadályozni az idegenhonos fajok megtelepedését. Vizsgáljuk továbbá, hogy a növényevő állatok milyen mértékben képesek befolyásolják a honos és idegenhonos fajok közötti kompetíciót, és a herbivória mértéke hogyan változik majd a klímaváltozás hatására.

Célok: 

A felszíni vizek jelentős ökoszisztéma szolgáltatásokat képviselnek, amelyet elsősorban az eutrofizálódás és a biológiai inváziók veszélyeztetnek. A biológiai invázió során a honos és idegenhonos fajok egymással versengenek a rendelkezésre álló forrásokért. A kutatási projektünk fő célja, hogy feltárjuk, hogy az élőhelyek milyen tulajdonságai és az egyes fajok milyen biológiai mechanizmusai irányítják ezt a kompetíciót. Két kutatási kérdést tervezünk megválaszolni az élőhelyi diverzitáshoz és a herbivória hatásaihoz kapcsolódóan. Általános kérdéseink, hogy az élőhelyi fajdiverzitása és az élőhelyek funkcionális diverzitása mennyire segíti vagy akadályozza idegenhonos fajok megtelepedését, illetve a klímaváltozás hogyan befolyásolja a honos és idegenhonos fajok kompetíciós képességeit. A feltett kutatási kérdéseket adatbázisokból kigyűjthető, valamint terepi és mikrokozmosz kísérletek során gyűjtött adatok elemzéséből tervezzük megválaszolni.

Kapcsolódó publikációk: 

2016

Lukács, B.A., Mesterházy, A., Vidéki, R. & Király, G. (2016): Alien aquatic vascular plants in the Pannonian Ecoregion: historical aspects, dataset and trends. PLANT BIOSYSTEMS 150: 388-395.