NKFI K 129167 - Bükkös és a tölgyes erdők holocén elterjedési dinamikájának vizsgálata a Kárpát-medencében (Dr. Magyari Enikő)

HU NKFI (NKFI K 129167 , 2018 - 2022, Futó projekt)
A projekt fő vezetője: 
Dr. Magyari Enikő Katalin
A projektet vezető intézmény: 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék
Rövid leírás: 

A tervezett kutatás a növényzeti határvonalak tér és időbeli változásait vizsgálja két eltérő kárpát-medencei környezetben. A középhegységi és nyugat-dunántúli nedves-hűvös klímájú zónájában a bükkös erdők határvonalainak múltbéli kiterjedését kutatjuk, míg a száraz-meleg klímájú Kiskunságban a tölgyes erdők egykori kiterjedésének rekonstrukcióját célozzuk meg. Paleoökológiai módszerekkel dolgozunk, amit kiegészítünk közösségi DNS elemzésekkel és a erdőtörténeti források értékelésével. A lombkorona alatt megbúvó, kisméretű erdei tavak és lápok üledékének pollen, faszén és növényi makrofosszília vizsgálatával információkat gyűjtünk az Északi-középhegység és az Őrség-Vendvidék egyes erdőállományainak fafaj összetételbeli változásairól az elmúlt néhány ezer évben. Az állomány palinológia hazai meghonosítása mellett az erdőállományok talaj DNS vizsgálatával szintén a bükk korábbi jelenlétére keresünk bizonyítékot. A Kiskunságban a holocén erdőborítás mennyiségi tájképi rekonstrukcióját végezzük el pollenszelvényeket felhasználva, mely kutatás szorosan kapcsolódik az Alföld természetes erdős sztyep vegetációjának megismeréséhez. Vizsgálatainkkal arra a kérdésre keressük a választ, hogy a holocén felmelegedés során mikor érte el a terület a legnagyobb erdőborítását, ez mikor és milyen hatásokra csökkent? A maradvány tölgyes és nyaras erdőfoltok állomány palinológiai valamint faszén vizsgálatával az egyes erdőfoltok utolsó néhány száz, de akár több ezer éves fafaj összetételbeli változásait vizsgájuk. Eredményeinket a Dunántúlon összevetjük a Balatonból frissen nyert üledékszelvény abszolút módszerekkel korolt pollenszelvényével, ami a regionális vegetációváltozásokat rögzíti.