EXDRAIN-1 - OTKA K112576

(K112576, 2015 - 2018, Befejezett projekt)
A projekt fő vezetője: 
Kröel-Dulay György
A projektet vezető intézmény: 
MTA ÖK
Rövid leírás: 

A szélsőséges időjárási események gyakoriságának változása és a klimatikus átlagértékek eltolódása a globális környezeti változás két fontos összetevője. Noha ez a két tényező egyszerre változik, mégis jellemzően egymástól elkülönítve vizsgálják őket. A tervezett kutatás célja, hogy feltárja az egyszeri szélsőséges aszály és az évente ismétlődő, de kismértékű csapadékváltozás különálló és együttes hatásait a Kiskunság homokpusztagyepjeiben. Egy 2013-ban kiépült teljes faktoriális elrendezésű terepkísérletben egy egyszeri szélsőséges aszály két szintjét (van/nincs) kombináljuk az évente visszatérő csapadékváltozás négy szintjével (erős aszály/gyenge aszály/kontrol/öntözés). A nyolcféle kezeléskombináció hat blokkban ismétlődik, így összesen 48 parcellánk van, mindegyik 3m *3m. Hipotézisünk szerint (1) a nyílt évelő homokpusztagyep ellenálló a mérsékelt aszállyal szemben, (2) regenerálódni tud szélsőséges aszályt követően, és (3) amennyiben a szélsőséges aszályt mérsékelten aszályos évek követik, az hosszú távú növényzeti átalakuláshoz vezethet, ami súlyos következményekkel járhat különböző ökoszisztéma-folyamatokra és taxonómiai csoportokra. A kezelések hatását nyomon követjük (a) a növényzet összetételén és a primer produkción, (b) a növényközösség finomléptékű szerveződésén, (c) a növénymorfológián, (d) a dekompozíción, (e) a fonálférgek diverzitásán, (f) a gombadiverzitáson, valamint (g) a gyökértömegen és gyökéraktivitáson. A eredmények várhatóan megmutatják, hogy a globális környezeti változás vizsgált két komponense mennyire felerősítheti egymás hatását, és ezáltal milyen nagymértékű átalakulásokat generálhat az ökológiai rendszerekben.