A produktivitás-fajgazdagság összefüggés megváltozása bolygatások hatására

HU OTKA (NKFI PD128385, 2018 - 2021, Futó projekt)
A projekt fő vezetője: 
Ónodi Gábor
A projektet vezető intézmény: 
MTA ÖK ÖBI
Rövid leírás: 

Projektünkben a globális változásokkal összefüggő bolygatások hatásait vizsgáljuk a növényi produktivitás-fajgazdagság összefüggésre produktivitási és szukcessziós gradiensek mentén, félszáraz gyep-cserjés élőhelyen. A produktivitás-fajgazdagság összefüggés a közösségi ökológia egy kiemelt kutatási területe, ami hosszú múltja ellenére bővelkedik feloldatlan és ellentmondó elméletekben és jóslatokban. Ugyanakkor az életközösségekben a klímaváltozás hatására megváltozó növényi szervesanyag-produkció és a világszerte csökkenő fajgazdagság különösen fontossá teszik, hogy megismerjük a produktivitás-fajgazdagság összefüggést vezérlő mechanizmusokat. A félszáraz és a száraz ökoszisztémák különösen érzékenyek a csapadék mennyiségének és eloszlásának megváltozására, hiszen esetükben a csapadék a legfontosabb produkciót korlátozó tényező. Ilyen közösségekben a csapadékmanipulációs kísérletek szabályozott produktivitási gradienst hoznak létre, így megfelelő eszközrendszert teremtenek a produktivitás-fajgazdagság összefüggés változásainak vizsgálatához, habár eddig kevés kutatás használta ki ezt a lehetőséget. A bolygatások komplex módon befolyásolják a produktivitást és a fajgazdagságot, így ezek megváltozása a növényzet bolygatási történetének függvénye. A lehetséges interakciókat a bolygatás és a csapadékmennyiség manipulációjának együttes alkalmazásával vizsgáljuk. Kutatásunk további célja a produktivitás-fajgazdagság összefüggés időbeli megváltozásának hosszú távú vizsgálata tűz utáni szukcesszió során. Eredményeink várhatóan hozzájárulnak a környezeti tényezők, a produktivitás és a fajgazdagság komplex összefüggéseinek megértéséhez. Projektünk folyamatban lévő hosszú távú terepi monitorozó vizsgálatokra és kísérletekre alapoz, mely kutatások adatbázisából produktivitás és fajgazdagság adatokat tervez számítani és elemezni.