Filter alapú társulási modellek alkalmazása a homokpusztagyepek restaurációjában

HU NKFI (FK 127996, 2018 - 2022, Futó projekt)
A projekt fő vezetője: 
Halassy Melinda
A projektet vezető intézmény: 
MTA Ökológiai Kutatóközpont
Rövid leírás: 

A filter alapú társulási modellek ígéretes elméleti hátteret nyújtanak az ökológiai restaurációs beavatkozások számára. Az ökológiai filterek elméleti szétválasztása segíti a megfelelő restaurációs beavatkozások kidolgozását. A pályázat célja, hogy a filter-alapú társulási modellek keretében integrálja és felskálázza a magyarországi homokpusztagyepek kapcsán gyűjtött lokális restaurációs ökológiai tapasztalatokat, és felhasználhatóvá tegye azt a nemzeti restaurációs stratégiában. A vizsgálat során korábbi restaurációs kísérleteket fogunk újrafelvételezni (időbeli kiterjesztés), és a lokális eredményeket olyan táji léptékű faktorok vizsgálatával egészítjük ki, amelyek befolyásolják a restauráció kimenetelét (térbeli kiterjesztés). Hipotéziseink: 1, A regenerációs potenciál magasabb az alacsonyabb intenzitással használt tájtípusokban. 2, A terjedési filter nagyobb jelentőségű az intenzívebb tájhasználat alatt álló tájakban. 3, Az oligotróf ökoszisztémákban a rendelkezésre álló nichek szerepe kevésbé jelentős, mint a terjedési kényszerek. 4, A biotikus filter a vegetáció záródásával és az inváziós nyomással válik jelentősebbé. 5, A restaurációs sikeressége nő, ha a céltársulás a többrétegű potenciális természetes vegetációs modell (MPNV) által jósolt típusok közé tartozik. A kezelések hatását a vegetációra és a talaj tápanyagtartalmára vizsgáljuk. Kutatásaink új tudományos eredményeket nyújtanak a közösségszerveződésről rontott vegetáció restaurációja során. A lokális adatok kistáj szintre történő felskálázásával ez a tudás beépíthetővé válik a nemzeti restaurációs stratégiába.

Kapcsolódó publikációk: 

2019

Kövendi-Jakó, Anna ; Halassy, Melinda ; Csecserits, Anikó ; Hülber, Karl ; Szitár, Katalin ; Wrbka, Thomas ; Török, Katalin (2019): Three years of vegetation development worth 30 years of secondary succession in urban-industrial grassland restoration Applied Vegetation Science 2019;22:138–149.

2016

Melinda Halassy, Anand Narain Singh, Rebeka Szabó, Tibor Szili-Kovács, Katalin Szitár and Katalin Török (2016): The application of a filter-based assembly model to develop best practices for Pannonian sand grassland restoration Journal of Applied Ecology