2019-ben ÖK Kutatói Díjat és ÖK Díjat nyert munkatársaink

Az Ökológiai Kutatóközpont főigazgatója évente egy alkalommal ÖK Kutatói Díjat, illetve a nem kutatói munkakörben dolgozó közalkalmazott részére ÖK Díjat adományozhat az adott évben kiemelkedő tevékenységet végző munkatársak munkájának elismerésére. Az intézetvezetők javaslatai alapján a főigazgató a következő kutatókat részesítette ÖK kutatói díjban:

Soltész Zoltán tudományos munkatárs (Ökológiai és Botanikai Intézet)

Fő kutatási területe a kétszárnyúak és az ökoszisztéma-szolgáltatások. Szerves részt vállalt a Magyarországon inváziós fajként megjelenő csípőszúnyogok elterjedésének feltérképezésében, melyben itthon úttörőként alkalmazta a "citizen science" alapú adatgyűjtést országos szinten. Kutatási eredményeinek fontos tudományos (új betegségek ökológiája) és gyakorlati (szúnyoggyérítés) vonatkozásai vannak. Az erős társadalmi vonatkozás következtében számos, stratégiailag fontos média megjelenés fűződik nevéhez.

Boros Gergely tudományos főmunkatárs (Balatoni Limnológiai Intézet)

Elévülhetetlen érdemeket szerzett a mezokozmosz kísérleti rendszer megtervezésében, megalkotásában és beüzemelésében.

Garay József tudományos főmunkatárs (Evolúciótudományi Intézet)

Az idei évben kiemelkedő publikációs teljesítményt nyújtott több különböző játékelméleti témában.

Egri Ádám tudományos munkatárs (Duna-kutató Intézet, megosztott)

A vizuális ökológia terén az állatok viselkedése és a látórendszerük által szolgáltatott információ közötti összefüggésekkel foglalkozik, vagyis hogyan képesek az állatok vizuális úton megtalálni a megfelelő élőhelyeket; ennek eredményeit innovatív módon alkalmazza a gyakorlatban például a természet védelmére. 2019-ben kiemelkedő publikációs teljesítményt nyújtott.

Lovas-Kiss Ádám tudományos segédmunkatárs (Duna-kutató Intézet, megosztott)

Fő kutatási területe a növények madarak általi terjesztése, melyben elért eredményeinek jelentős nemzetközi visszhangja van. 2019-ben kiemelkedő publikációs teljesítményt nyújtott. Mint a legjobb PhD dolgozat írója, több száz kutató előtt tartott plenáris előadást a SEFS–en (Symposium for European Freshwater Sciences) Zágrábban, ami az Ökológiai Kutatóközpont nemzetközi láthatóságát jelentősen növelte.

Az alábbi nem kutatói munkakörben dolgozó munkatársakat jutalmazták ÖK-díjjal:

Draskóczy Eszter kommunikációs programfelelős (ÖK Főigazgatói Titkárság)

Az Ökológiai Kutatóközpont és kutatói országos média megjelenéseinek szervezéséért, kiemelkedő PR-tevékenységéért.

Bajusz Tamás telephelyvezető (Ökológiai és Botanikai Intézet)

A vácrátóti telephely minden részletre figyelő, magas szintű vezetéséért.

Egervári István telephelyvezető (Balatoni Limnológiai Intézet)

A tihanyi telephely minden részletre figyelő, magas szintű vezetéséért.

Fotó: ÖK, Tihany (Csodálatos Balaton drónfotó)