DKI Klasszikus és Molekuláris Fikológiai kutatócsoport

A kutatócsoport tevékenysége: 

A kutatócsoport a planktonikus és a bentonikus algák vizsgálatára alapozva végez kutatásokat a Duna vízgyűjtőjén, tanulmányozva a dinamikus vízjárás, a különböző hidrológiai események, a lokális és globális zavarás, a klímaváltozás hatásait ezen élőlényközösségek szerkezetére, működésére. A vízi ökoszisztémák egyik legjelentősebb algacsoportjának, a kovaalgáknak a vonatkozásában olyan autökológiai, morfo- és molekuláris taxonómiai, jellegalapú és betelepülés-dinamikai alapkutatásokat is végez folyó és állóvizekben (kiemelten a Duna, Fertő, Velencei-tó és a Balaton), melyek eredményei az alkalmazott kutatások során is hasznosulnak, támogatva ezzel többek között a víz- és környezetpolitikai döntéshozatalt.

A kutatócsoport kiemelten foglalkozik a Duna egyik legjelentősebb hazai mellékág-rendszerével a Szigetközzel, ahol vizsgálja a funkcionális mintázatok és környezeti változók közötti összefüggéseket a funkcionális traitek, mint az adaptációs stratégiák proxijainak kutatásán keresztül. A jelenkor változásainak jobb megértése és interpretálása végett a csoport fontosnak tartja a múltbéli hidrológiai változások megismerését is, mely segítséget adhat a 21. században várható globális felmelegedési folyamatok következtében kialakuló, helyi változásokra a Kárpáti Régióban. Alföldi, közép- és magashegyi tavakban végzett nagy-felbontású diatóma vizsgálatokra alapozva rekonstruáljuk elsősorban a víztestek vízszintjét, pH és foszfor tartalmát, a változások intenzitását éves, évtizedes, évszázados és évezredes skálán, keresve, hogy mikor történtek gyors átmenetek.

Válogatott publikációk:

2019

Ács, Éva ; Földi, Angéla ; Vad, Csaba Ferenc ; Trábert, Zsuzsa ; Kiss, Keve Tihamér ; Duleba, Mónika ; Borics, Gábor ; Grigorszky, István ; Botta-Dukát, Zoltán (2019): Trait-based community assembly of epiphytic diatoms in saline astatic ponds: a test of the stress-dominance hypothesis. SCIENTIFIC REPORTS 9 : 1 Paper: 15749

2018

Angéla Földi, Éva Ács , István Grigorszky, Luc Ector, Carlos Eduardo Wetzel, Gábor Várbíró, Keve Tihamér Kiss, Péter Dobosy, Zsuzsa Trábert, Andrea K. Borsodi, Mónika Duleba (2018): Unexpected consequences of bombing. Community level response of epiphytic diatoms to environmental stress in a saline bomb crater pond area PLOS ONE, URL:| https://doi.org/10.1371/journal.pone.0205343

2016

Kahlert M, Ács É, Almeida SFP, Blanco S, Dreßler M, Ector L, Karjalainen SM, Liess A, Mertens A, van der Wal J, Vilbaste S (2016): Quality assurance of diatom counts in Europe: towards harmonized datasets HYDROBIOLOGIA 772: pp. 1-14.

2014

Duleba Mónika, Ector Luc, Horváth Zsófia, Kiss Keve Tihamér, Molnár Levente Farkas, Pohner Zsuzsanna, Szilágyi Zsuzsa, Tóth Bence, Vad Csaba Ferenc, Várbíró Gábor, Ács Éva (2014): Biogeography and Phylogenetic Position of a Warm-stenotherm Centric Diatom, Skeletonema potamos (C.I. Weber) Hasle and its Long-term Dynamics in the River Danube Protist 165:(5) pp. 715-729.

2013

Kiss Keve T, Genkal Sergei I, Ector Luc, Molnár Levente, Duleba Mónika, Bíró Péter, Ács Éva. (2013): Morphology, taxonomy and distribution of Stephanodiscus triporus (Bacillariophyceae) and related taxa. European Journal of Phycology 48(4): pp. 363-379.