BLI Metaközösség-ökológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport tevékenysége: 

Az élőhely-csökkenést és fragmentációt az antropocén korban a biodiverzitást legjobban veszélyeztető tényezők közt tartják számon. A metaközösség-ökológia modern eszköztárának segítségével célunk megérteni az élőhelyek minőségének és térbeli hálózatának szerepét a helyi közösségek mintázatainak kialakításában és biodiverzitásuk fenntartásában. Ehhez empirikus adatelemzést és kísérletes vizsgálatokat is végzünk, amelyhez vizsgálati objektumaink az olyan szigetszerű élőhelyek, mint a tavak és kisvizek (a kísérletes vizsgálataink során a mezokozmoszok), és az ezeket benépesítő, elsősorban planktonikus élőlények. Amellett, hogy ezáltal feltárjuk az alapvető közösség-formáló folyamatok szerepét egy, az ember által egyre jobban fragmentált tájban, célunk az is, hogy a természetvédelem által a gyakorlatban is hasznosítható információkat szolgáltassunk, amelyek pl. a restaurációs ökológia vagy új élőhelyek hálózatának tervezésekor lehetnek alapvető fontosságúak.

Honlap:

https://metacomlab.com/

Közösségi média:

Facebook

Instagram

Válogatott publikációk:

2020

Lukić D, R Ptacnik, Cs F Vad, Cs Pόda, Zs Horváth (2020): Environmental constraint of intraguild predation: Inorganic turbidity modulates omnivory in fairy shrimps Freshwater Biology 65:226–239.
Thompson P. L., Guzman M. L., De Meester L., Horváth Zs., Ptacnik R., Vanschoenwinkel B., Viana D. S. & Chase J. M. (2020): A process‐based metacommunity framework linking local and regional scale community ecology Ecology Letters 23: 1314-1329

2019

Horváth Zs, R Ptacnik, Cs F Vad, J M Chase (2019): Habitat loss over six decades accelerates regional and local biodiversity loss via changing landscape connectance Ecology Letters 22(6): 1019-1027

2017

Vad, C. F., A. L. Péntek, N. J. Cozma, A. Földi, A. Tóth, B. Tóth, N. A. Böde, A. Móra, R. Ptacnik, É. Ács, K. Zsuga, and Z. Horváth (2017): Wartime scars or reservoirs of biodiversity? The value of bomb crater ponds in aquatic conservation Biological Conservation 209:253–262.

2016