A fragmentáció hatása a biodiverzitásra vízi metaközösségekben

magyar
Fokozat szint: 
MSc
PhD
Intézet - hely: 
DKI Budapest

Futó projekt:
A kutatási téma egy most induló projekthez kapcsolódik (FK OTKA "CLOSER" 2019-2023, https://metacomlab.com/projects, https://www.ecolres.hu/node/12948). A hallgató(k) egy olyan csoport tagjaként fog(nak) a projektben dolgozni, amely a kutatócsoport-vezetőn kívül jelenleg egy tudományos munkatársból és egy PhD hallgatóból áll.
https://www.voi.ecolres.hu/node/14679

Háttér:
Az antropocén korban intenzifikálódott emberi tevékenység tömeges kihalást indított el a bioszférában. Számos jelentős tényező mellett ebben a legerősebb szerepe az élőhelyek csökkenésének és klímaváltozásnak van. Azonban még mindig nem értjük pontosan a háttérben zajló ökológiai folyamatokat, az élőhelyek közti diszperzió általi összeköttetések relatív szerepét a biodiverzitás fenntartásában, és ennek interakcióját a klímaváltozással.

Célok:
A projekt során válaszokat keresünk arra, hogyan befolyásolja a vizes élőhelyek biodiverzitását az élőhelycsökkenéssel párhuzamosan kialakuló konnektivitás-vesztés és az emellett zajló felmelegedés.

Módszerek:
A tihanyi Balatoni Limnológiai Intézetben mezokozmoszok segítségével alakítunk ki kísérletes metaközösségeket. A kapcsolati hálózat megzavarása után elsősorban azt vizsgáljuk, mi történik a fragmentált és érintetlen metaközösségekben, valamint egy hálózaton belül az izolált és érintetlenül hagyott "tavakban". Vizsgáljuk a baktériumok, algák és zooplankton biodiverzitását és az ebben bekövetkező változásokat, a fragmentáció és klímaváltozás mellett a kihalási esélyt csökkentő traitek jelentőségét. A közösségeket metabarcoding és mikroszkópos módszerek együttes használatával vizsgáljuk, az ökológiai folyamatok megértéséhez pedig a metaközösség ökológia eszköztárát használjuk.
A projektben több lehetőség is van szakdolgozati és doktori témát kialakítani, ennek pontosítása a jelentkezővel való egyeztetés alapján történik. (A jelentkező érdeklődésétől függően lehetőség van pl. csak egyetlen csoportra, vagy esetleg csak a konnektivitás és klímaváltozás együttes hatására koncentrálni.)

Ajánlott irodalom:
Horváth et al. 2019 Ecology Letters
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/ele.13260