Szathmáry Eörs akadémikus a Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottság vezetője

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének célkitűzése a fenntarthatóság kérdéskörének tágabb, a környezeti, a gazdasági és a társadalmi aspektusokat egyaránt figyelemmel kísérő vizsgálata, az MTA aktívabb bekapcsolása a témában folyó hazai és tudományos diskurzusba. Ennek elérése érdekében Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke létrehozta a Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottságot, amelynek vezetésére Szathmáry Eörs akadémikust, az ELKH Ökológiai Kutatóközpont főigazgatóját kérte fel.

Nem világos, hogy az általunk ismert technológiai civilizáció nem omlik-e össze 2050 körül. Számos híres szakember szerint ez valós veszély, mely legalább három, egyenként is fenyegető körülmény szinergisztikusan romboló hatása következtében várhat ránk. Ezek: a pénzügyi-gazdasági válságok, a nagyobb hatalmakra is kiterjedő politikai instabilitás, valamint a klímaváltozás és következményei. E fenyegető veszély elhárításához máshogy kell dolgoznunk, mint ahogy eddig megszoktuk. Mindez multidiszciplináris és integratív megközelítést igényel, mely intenzív csapatmunka során valósul meg. Közös célokat kell meghatározni, s ennek érdekében rendszeres kapcsolattartásra van szükség. A Bizottság rendszeres munkajelentéseket készít és – szükség esetén – kibővített tanácskozásokat, konferenciákat szervez.

Kép: mta.hu