Új Nemzeti Laboratórium alakul az ÖK Balatoni Limnológiai Intézet részvételével

2020. szeptemberétől megalakul a Pannon Egyetem és az ELKH Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézete közötti együttműködést fémjelző Nemzeti Laboratórium.

Fókuszban a klímaváltozás hatása a Balatonra. A tihanyi intézet különösen három területre összpontosítja kutatásait. Egyrészt vizsgáljuk a biodiverzitást: a gerinctelen és gerinces állatok, a makrovegetáció klímaváltozásra adott válaszait. Másrészt külön foglalkozunk az algákkal, a mikroorganizmusokkal és a tó kémiai alkotórészeivel. Harmadrészt pedig mezokozmosz rendszerünkben és számítógépes modellek segítségével végzünk in vitro és in silico kísérleteket a folyamatok jobb megértése érdekében. A fő cél, hogy alaposan megtervezett és okosan integrált kutatások segítségével az eddiginél alaposabban megértsük, mi történik a tóban és mindez mennyire érzékeny a klimatikus változásokra.