Az Ökológiai Kutatóközpont állásfoglalása

Az Ökológiai Kutatóközpont vezetése elhatárolódik Jordán Ferenc volt BLI igazgató Válasz Online-ban 2020. december 6-án megjelent nyilatkozatának túlzó és általánosító jellegű állításaitól, a központunkban folyó kutatások minőségét érintő sommás kritikáitól, valamint a nyilatkozatnak olykor az emberi méltóságot sértő stílusától. Az Ökológiai Kutatóközpont vezetésének az interjúról előzetes tudomása nem volt.