Lellei-Kovács E: Főbb kérdések és megoldások ... (2008)

Lellei-Kovács Eszter
2008
Főbb kérdések és megoldások a talajlégzés vizsgálatának témakörében.
In: Talaj-vegetáció-klíma kölcsönhatások. Köszöntjük a 70 éves Láng Editet (szerk. Kröel-Dulay Gy., Kalapos T. and Mojzes A.) pp. 135-146. MTA ÖBKI, Vácrátót.
Csatolt dokumentum: 
Összefoglaló: 

A talaj széndioxid-kibocsátásának, mint a légkör-bioszféra kölcsönhatásokat nagy részben meghatározó folyamatnak a tanulmányozására, mérésére számos módszer áll rendelkezésre. Ezek a módszerek eltérő tér- és időléptékben alkalmasak a folyamatok megragadására. Fontos lehet a vizsgálatok során a talajlégzés komponenseinek szétválasztása is, hozzájárulásuk arányának meghatározása a teljes kibocsátáshoz, illetve dinamikájuk elkülönített elemzése. Ebben az áttekintő tanulmányban sorra vesszük a talajlégzés mérésének módszereit, gyakorlati alkalmazásukat, a vizsgálatok tapasztalatait, valamint a terület egyik legproblematikusabb kérdését: a talajlégzés összetevőinek meghatározását és elkülönítésük lehetőségeit laboratóriumban
és a terepen.