Ötletpályázat az Ökológiai Kutatóközpont nagy arculatának tervezésére

Az ország legjelentősebb ökológiával foglalkozó intézeteit tömörítő Ökológiai Kutatóközpont nyílt ötletpályázatot hirdet tervezőgrafikus alkotóművészek, illetve alkotóközösségek számára az Ökológiai Kutatóközpont (továbbiakban ÖK) nagy arculatának elkészítésére.

A pályázat során megvalósítandó arculat kommunikációs célja:

 • az ÖK rangjához és szellemiségéhez méltó,
 • korszerű, modern elemeket felhasználó,
 • figyelemfelkeltő, összetéveszthetetlen, könnyen felismerhető,
 • a természettudományhoz hűen egzakt és távolságtartó,
 • az ökológiai rendszerszemléletet tükröző,
 • letisztult, egyszerű és átlátható megoldásokkal operáló,
 • a vizuális készlet a három intézmény saját felületein variálható legyen.

Üzenet:
Az ökológia korunk legfontosabb tudományává vált, és égető szükség van olyan kutatásokra, melyek megteremtik a tudományos alapokat ahhoz, hogy gyakorlati lépéseket tudjunk kidolgozni saját társadalmi és a gazdasági fejlődésünk védelmére. A legfőbb elérendő cél az Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) nemzetközileg elismert tudományos tevékenységére és kutatási infrastruktúrájára alapozva kulcsszerepet vállal abban, hogy Magyarország felkészüljön az előtte álló környezeti kihívásokra.

Benyújtási/beérkezési határidő: 2021. december 3. 24:00 óra
Eredményhirdetés: 2021. december 10.
Megbízási szerződéskötés: 2021. december 20-ig
Pályázat teljesítési határideje: 2022. február 28.

Pályázók köre:
A pályázaton jogi-, illetve természetes személyek egyaránt részt vehetnek (a továbbiakban: Pályázó), de elsősorban arculattervezésben, web grafikában jártas, felsőfokú alkotóművészeti végzettséggel rendelkező (közösség esetén annak legalább egy tagja) a tervezőgrafikát hivatásszerűen folytató, gyakorlattal rendelkező szakemberek jelentkezését várjuk.

A Pályázó a jelentkezésével elfogadja, hogy:

 • a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik,
 • a pályázatát benyújtotta,
 • a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elismerte.

A beküldendő anyagok:

Pályamunkák, amelyek tartalmazzák az alábbi elemek arculati ötlet tervét:

 • logó : Ökológiai Kutatóközpont, azon belül 3 mini logo mutáció ötlet:
  - Evolúciótudományi Intézet (természet, rendszer, környezet, fejlődés)
  - Ökológiai és Botanikai Intézet (szárazföldi élővilág, növényzet, föld, magok)
  - Vízi Ökológia Intézet (környezetkémia, tiszta ivóvíz, folyók, tavak, baktériumok, algák, vízimadarak)
 • honlap arculat / webdesign,
 • kutatók éjszakája plakát terv .

Referencia anyagok: a pályázó/k által készített weboldalak (linkkel), logó tervek (jpg fájlban megküldve).

Az arculat további elemeiből egy-egy megtervezése segíti az elbírálást, de nem követelmény:

 • levélpapír,
 • e-mail sablon,
 • prezentációs sablon,
 • webes promóciós anyagok (banner, Facebook borító és profilkép),
 • szórólap, nyomtatott promóciós anyagok (írótömb, meghívó, levélpapír boríték),
 • egyéb (pl. az intézmény külső és belső tereiben megjelenő tájékoztató táblák, stb.)

A pályázat díjazása:
A díjnyertes pályázó nettó 550.000 Ft értékű megbízást kap az ÖK nagy arculati elemeinek elkészítésére, az eredményhirdetést és az értesítést követően, külön megbízási szerződésben rögzítve, a kreatív munkák 2021. február 28-i kivitelezésének határidejét követően.
Az Ökológiai Kutatóközpont – nem kötelező módon – a nyertes pályázóval a cég várható további megjelenítési formáinak tervezésére is szerződést köthet a későbbiekben.

A létesítmény bemutatása:

Kutatóközpontunk fő feladata a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák magas színvonalú kutatása, beleértve a vízi és szárazföldi élővilágot. Központunk elsősorban ökológiai kutatásoknak ad otthont, de számos vizsgálatunk kapcsolódik a mező- és erdőgazdálkodás biodiverzitásra kifejtett hatásához, a hagyományos ökológiai tudáshoz vagy interdiszciplináris témákhoz.

Kutatóközpontunk jelenleg három intézetből áll: az Evolúciótudományi Intézetből, az Ökológiai és Botanikai Intézetből és a Vízi Ökológiai Intézetből. Az ÖK-hoz tartozik a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert (NBK) is, amely hazánk legnagyobb gyűjteményes kertjeként végez közcélú feladatokat. Nagy erővel dolgozunk az intézetek és a tudományágak integrálásán, hiszen egymástól elszigetelve nehéz a komplex környezeti kihívásokkal szembenézni. A kutatásokon túl elkötelezettek vagyunk a tudomány és társadalom közötti híd építésében, így részt veszünk európai uniós és globális szakpolitikák kidolgozásában.

Mivel a Kutatóközpont a legnagyobb ökológiai intézmény Magyarországon, feladatunk és felelősségünk egyrészt a nemzet tanácsadójának lenni különböző, a biodiverzitást és az élővilágot érintő kérdésekben, másrészt feladatunk, hogy támogassuk a magyar ökológia fejlődését.
További elérhető ismertető anyagok: www.ecolres.hu

Elvárások az arculati kivitelezés tekintetében:

 • az arculat legyen egyedi, harmonikus színvilágú, korszerű, letisztult, elegáns és karakteres,
 • reflektáljon az Ökológiai Kutatóközpont által képviselt értékekre és küldetésre, az intézmény rangjára, illetve tükrözze annak szakmaiságát, hitelességét,
 • a logó az Ökológiai Kutatóközpont és három intézményének – Evolúciótudományi Intézet; Ökológiai és Botanikai Intézet és Vízi Ökológiai Intézet mutációját jelenti ebben az esetben,
 • tartalmaznia kell: a vizuális jelet, a felhasználás, és a szabályszerűtlen alkalmazás módjait (Logotípia) színes, monokróm és inverz megjelenésben,
 • a logó legyen alkalmas különféle hordozókon való megjelenésre: névjegy, pecsét, levélpapír, boríték, plakát, szórólap, hírlevél, használati- és ajándéktárgyak, ruházat, stb.
 • betűtípus, tipográfia Ökológiai Kutatóközpont megnevezéssel,
 • színvilág és színkódok - színek, a színek használata példák bemutatásával,
 • online felületek elemei: közösségi oldal arculat – poszt, hirdetés, cover, Google Ads (hirdetések),
 • saját weboldal,
 • kiállítási stand megjelenés,
 • a terv olyan megoldásokra épüljön, amelyek utalnak az élővilág és a természet szeretetére, a Kutatóközpontban dolgozó - nemzetközileg is elismert - tudósok felelősségteljes munkájára.

Személyes egyeztetés:

Kiíró lehetőséget biztosít a pályázók részére a pályázati felhívással kapcsolatos tisztázó, illetve pontosító kérdéseik megtételére videókonferencián, illetve email-en keresztül.
A konferencia időpontja: 2021. november 17., 10 óra. Részvételi szándékát előző nap 12.00 óráig legyen szíves jelezni a következő elérhetőségen: magyar.aniko@ecolres.hu. Az e-mailben feltett kérdéseket ugyanerre az email címre küldheti el, melyre az ÖK 3 napon belül megküldi a választ.

Pályázat benyújtásának módja:
A pályázat leadása a magyar.aniko@ecolres.hu e-mail címre küldött vektorgrafikus PDF formátumú dokumentummal és/vagy internetes tárhely elérés megadásával történik.
A referencia weboldal/ak link megadásával, a referencia logo tervek jpg képformátumban megküldve csatolandók.

A pályázat elbírálása:
A beérkezett pályázatokat az ÖK 2021. december 10-ig értékeli és elbírálja, a következő szempontok szerint:

 • a felhívásban szereplő követelmények teljesítése,
 • az intézmény sajátosságainak megjelenítése,
 • az ötlet eredetisége, frissessége.

Pályázati feltételek:
Nevezési díj nincs.
Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet, de más pályázatra, versenyre benyújtott alkotások nem fogadhatók el.
Az elkészült pályaművek mellé jeligével ellátott fájl névvel, minden esetben csatolni kell a pályázati adatlapot (pályázó nevét és elérhetőségeit), illetve a pályázati nyilatkozatot, mert ezek hiányában a pályázat érvénytelen. Az adatlapokat eredeti aláírással ellátva, képformátumban várjuk.

A pályázati anyagot digitális formában kell elkészíteni. A benyújtandó formátum:
• kötelező elemek: magas minőségű jpg, pdf;
• esetleges további arculati elemek min. 600 dpi felbontásban jpg, pdf formátumban.

A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját műve, mellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. A feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen. Amennyiben az eredményhirdetés után, derül fény a szerzői jogsértésre, a pályázó köteles a megbízási szerződésben rögzített díjat visszaszolgáltatni, és az ÖK további - az arculati tervezéshez kapcsolatható - összes kárát megtéríteni.
Az Ökológiai Kutatóközpont az arculattervezési szerződés megkötésével a pályázat anyagának felhasználására teljes és kizárólagos jogot szerez, illetve a nyertes pályázat anyagát és a szerző nevét nyilvánosságra hozhatja.

A benyújtás módja:
1) postai úton vagy személyesen, jeligével ellátott, zárt borítékban az alábbi címre:
Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet Titkársága, 2163 Vácrátót, Alkotmány út 2-4.

2) az anonimitást maradéktalanul biztosító (pl. jelige) e-mail címről e-mailben (max. 10 Mb-ig, ill. óriásfájl küldővel) az alábbi címekre: magyar.aniko@ecolres.hu , valamint a pályázati adatlapot és a pályázati nyilatkozatot postai úton az alábbi címre:
Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet Titkársága, 2163 Vácrátót, Alkotmány út 2-4.

Érvényes pályázatnak a fent jelzett határidőig, a fent leírt tartalmakkal, formátumban és módon beérkező teljes pályaművek tekinthetők.

Eredményhirdetés: 2021. december 10.
A pályázat egyfordulós. Az eredményt a Kiíró az Ökológiai Kutatóközpont honlapján, a www.ecolres.hu weboldalon, 2021. december 10-én teszi közzé. A Kiíró a pályázatot nyertes hirdetése nélkül is lezárhatja.
A pályázat kiírója a hozzá benyújtott pályaműveket 2022. január 10-ig őrzi meg, addig az időpontig azok átvehetőek a NBK titkárságán. A továbbiakban a pályaműveket az ÖK nem tárolja, felelősséget e tekintetben nem vállal.

Tájékoztatás és további információ:
Magyar Anikó - kommunikációs programfelelős
E-mail: magyar.aniko@ecolres.hu

A pályázati kiírás két melléklete:

 • Pályázati adatlap I.sz. melléklet
 • Pályázati nyilatkozat II. sz. melléklet