Rádai Zoltán "Az év kiemelkedő szünbiológiai témájú doktori (PhD) értekezése" egyik díjazottja

A díjra olyan tehetséges, magyar állampolgársággal rendelkező kutatók pályázhatnak, akik a szünbiológia területén végzik tudományos tevékenységüket, és az előző naptári évben sikerrel védték meg egyetemi doktori (PhD) értekezésüket, továbbá tagjai az MTA köztestülete Diverzitásbiológiai vagy Ökológiai Tudományos Bizottságának. A díj átadására a Diverzitásbiológiai és az Ökológiai Tudományos Bizottság által szervezett, a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó előadóülés keretében került sor.

A díjbizottság döntése alapján a 2021. év egyik díjazottja:

Rádai Zoltán PhD: az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének tudományos segédmunkatársa, a Lendület Vegetáció és Magbank Dinamikai Kutatócsoport tagja. Doktori kutatási témái: életmenet evolúció, viselkedésökológia, alternatív életmenet stratégiák fiziológiai költségei.

Doktori értekezésének címe: Eltérő egyedfejlődési sebességű életmenet- stratégiák háttere és következményei
Témavezetői: Prof. Barta Zoltán és Prof. Samu Ferenc
Doktori iskola: Debreceni Egyetem, Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola

Teljes cikk: mta.hu