FK 138215 - Klímaváltozás-hatására megváltozó táplálékpreferencia és ennek közösségalakító és ökoszisztéma-szintű hatásai egy invazív rákfaj példáján

HU NKFI (FK 138215, 2021 - 2025, Futó projekt)
A projekt fő vezetője: 
Vad Csaba
A projektet vezető intézmény: 
VÖI
Rövid leírás: 

Újabb kutatások szerint a mindenevő táplálkozású ektoterm élőlények táplálék-preferenciájukat megváltoztatva alkalmazkodnak a növekvő hőmérséklettel változó anyagcsere-folyamataik biztosítására. Kutatásunk célja annak megértése, hogy ez a táplálékpreferencia-változás hogyan hat az élőlényközösségek dinamikájára és ehhez kapcsolódóan az ökoszisztéma működésére. Célunk elérése érdekében a széleskörűen elterjedt invazív rákfaj, a Limnomysis benedeni hőmérsékletfüggő táplálék-preferencia változását, valamint ennek plankton közösségek dinamikájára és az ökoszisztéma működésére gyakorolt hatásait fogjuk megvizsgálni. Ezt kísérletes (laboratóriumi és mezokozmosz) és empirikus terepi megközelítések kombinációjával, valamint korszerű, a táplálkozásökológiai vizsgálatokban használt módszerek (stabilizotópos-vizsgálatok és molekuláris alapú béltartalom-elemzések) segítségével fogjuk megvalósítani.

Célok: 

Kutatásunk fő célja az invazív fajok globális felmelegedés által megváltozó táplálék-preferenciájának jobb megértése. Ezen belül vizsgálni fogjuk egy széleskörűen elterjedt invazív rákfaj táplálékpreferenciájának hőmérséklet-függését; ennek a planktonikus közösség időbeli összetételére és az ökoszisztéma működésére gyakorolt hatásait; valamint a hatások különböző klimatikus viszonyoktól való függését (állandó hőmérséklet-különbség illetve szélsőséges klimatikus események).