Illyés E, Bölöni J (szerk.): Lejtősztyepek, löszgyepek és erdőssztyeprétek ... (2007)

Illyés Eszter, Bölöni János (szerk.)
2007
Lejtősztyepek, löszgyepek és erdőssztyeprétek Magyarországon = Slope steppes, loess steppes and forest steppe meadows of Hungary
Budapest, 236 pp. Magánkiadás.
Összefoglaló: 

A könyvben igyekeztünk olvasmányos, közérthető formában bemutatni a száraz gyepek, ezen belül is a mai lejtősztyepek, löszgyepek és erdőssztyeprétek kialakulását. Ismertetjük ezen gyepek magyarországi elterjedését és termőhelyi viszonyait, felvázoljuk növényföldrajzi jellemzőiket, bemutatjuk néhány értékes fajukat, kitérünk jellemző gyomfajaikra is. Bemutatjuk a főbb növényzeti típusokat, olyan jellegzetes állomány-képeket, melyeket gyakran láthatunk terepbejárás vagy kirándulásaink során. Beszélünk a gyepek tájhasználat-történetéről, dinamikai folyamatairól, az utóbbi évtizedek emberi hatásairól. Egy nemrégiben befejeződött többéves, egész országra kiterjedő „Magyarországi Élőhelyek Térképi Adatbázisa” nevű program (MÉTA, www. novenyzetiterkep.hu/meta) adatai alapján áttekintjük e gyepek jelenlegi állapotát, és egy külön fejezetben kedvcsinálónak bemutatunk néhányat a jellegzetes helyszínek közül. Röviden kitérünk e gyepeket érintő természetvédelmi beavatkozásokra és a természetvédelem sürgető feladataira is.
- a könyv letölthető a ww.botanika.hu/bdz/pannongrassbook/pannongrassbook.pdf honlapról vagy megrendelhető Illyés Esztertől (illyese [at] botanika.hu)

Angol nyelvű összefoglaló: 

In the book the following topics are discussed chapter by chapter: (2) importance, site conditions and present range, (3) development, vegetation history and land-use history, (4) phytogeography, rare and valuable species, (5) main vegetation types, (6) dynamics, (7) actual state and threats (based on the data of the Actual Landscape Ecological Vegetation Mapping program of Hungary ;MÉTA), (8) nature conservation issues of steppes in Hungary and last but not least (9) we list some sites worth to visit.
-the book can be downloaded from ww.botanika.hu/bdz/pannongrassbook/pannongrassbook.pdf. A hardcopy is available on request from Eszter Illyés (illyese [at] botanika.hu).