ÖBI Durva-léptékű vegetációökológiai kutatócsoport

A kutatócsoport tevékenysége: 

A csoport elsősorban földrajzi léptékű vegetációs vizsgálatokat végez, általában vegetációs és környezeti adatbázisok felhasználásával. Ennek során érdeklődésünk fókuszában az éghajlat- és tájhasználat-változás, valamint a biológiai invázió hatásának dokumentálása, modellezése és előrejelzése áll.
A European Vegetation Survey munkacsoporthoz kapcsolódva gondozzuk a hazai cönológiai felvételek adatbázisát, amely alapján elsősorban fátlan vegetációtípusok osztályozásának revízióján dolgozunk. Ehhez kapcsolódóan módszertani fejlesztéseket végzünk a vegetációosztályozás területén.
Növényi tulajdonságok felhasználásával kutatjuk a közösségek szerveződésének szabályait (assembly rules).

Válogatott publikációk:

2020

Ákos Bede-Fazekas, Imelda Somodi (2020): The way bioclimatic variables are calculated has impact on potential distribution models Methods in Ecology and Evolution
Rédei Tamás; Csecserits Anikó; Lhotsky Barbara; Barabás Sándor; Kröel-Dulay György; Ónodi Gábor; Botta-Dukát Zoltán (2020): Plantation forests cannot support the richness of forest specialist plants in the forest-steppe zone Forest Ecology and Management Volume 461, 117964

2017

Somodi I, Lepesi N, Botta-Dukát Z (2017): Prevalence dependence in model goodness measures with special emphasis on true skill statistics Ecology and Evolution 7(3): 863-872

2016

Lhotsky B, Kovács B, Ónodi G, Csecserits A, Rédei T, Lengyel A, Kertész M, Botta-Dukát Z (2016): Changes in assembly rules along a stress gradient from open dry grasslands to wetlands Journal of Ecology 104(2): 507-517.
Projektek: 
2017 - 2021 A fajon belüli változatosság szerepe a növényközösségek szerveződésében (124671 - Botta-Dukát Zoltán, az MTA doktora)
2017 - 2021 Durva térléptékű funkcionális mintázatok pannon gyepekben (PD 123997 - Lengyel Attila, PhD)
2012 - 2014 EcoInformatics & GIS Laboratory kialakítása, fejlesztése és üzemeltetése (IF-006/2013 EcoInfLab - Horváth Ferenc, PhD)
2011 - 2015 Magyarország potenciális vegetációjának modellezése (PD91157 - Somodi Imelda, PhD)
2007 - folyamatos Magyarország cönológiai felvételek adatbázisa (CoenoDAT adatbázis - Botta-Dukát Zoltán, az MTA doktora)