Lendület Projekt - A biodiverzitás hatása egyes ökoszisztéma szolgáltatásokra

HU MTA (Lendület - ökoszisztéma szolgáltatások, 2011, Futó projekt)
A projekt fő vezetője: 
Báldi András
A projektet vezető intézmény: 
MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet
Rövid leírás: 

A biodiverzitás hatása egyes ökoszisztéma szolgáltatásokra.

A biológiai sokféleség pusztulásával az emberiség fennmaradását biztosító ökoszisztéma szolgáltatások is veszélybe kerültek. Kutatásunk célja, hogy néhány fontos ökoszisztéma szolgáltatás ökológiai alapjait feltárja, és európai összefüggésbe helyezze, ezáltal a fenntartható élőhely- és tájhasználat kialakítását lehetővé tegye mind nemzetközi, mind hazai szinten. Vizsgáljuk többek között a beporzást, a rovar- és magpredációt valamint a lebontást a helyi és táji tényezők függvényében, ideértve az inváziós növényfajok hatásának elemzését. Eredményeinket hazai adatbázisok segítségével kiterjesztjük országos szintre, illetve kooperációk révén nemzetközi szintre. Végül az eltérő ökoszisztéma szolgáltatásoknál kapott mintázatok szintézise alapján általános törvényszerűségeket állapítunk meg, illetve természetvédelmi javaslatokat.