Természetes és mesterséges ökoszisztémák kölcsönhatásai: a biodiverzitás, az ökoszisztéma funkciók és a tájhasználat értékelése az Alföldre

HU egyéb (NKFP6/013/2005, 2005, Befejezett projekt)
A projekt fő vezetője: 
Török Katalin
A projektet vezető intézmény: 
MTA ÖBKI
Célok: 

Az Alföldön egyszerre vannak jelen unikális természeti értékek (szárazföldi és vízi) és intenzíven művelt tájrészletek. A természeti értékek állapotát, stabilitását és védelmét jelentősen befolyásolják a nagyarányú tájhasználat-változások, ezért a biodiverzitás-megőrzési stratégiáknak a természetvédelem és az emberi szükségletek szempontjait egyaránt figyelembe kell venniük. Projektünk célja, hogy multidiszciplinárisan vizsgáljuk a tájhasználat, a biodiverzitás és az ökoszisztéma funkciók kapcsolatait.
A botanika, zoológia, talajtan és agrár-környezetgazdálkodás vezető hazai tudományos műhelyeinek összefogásával egyrészt elvégezzük reprezentatív mintaterületek ökológiai-társadalmi-gazdasági értékelését, másrészt a 2005-ben befejeződő tájökológiai térképezés adataira alapozva eredményeinket regionalizáljuk.
A kutatás fő terméke egy internetes tájökológiai-tájhasználati szakértői rendszer, amely az Alföld teljes területére javaslatokat fogalmaz meg a természetkímélő gazdálkodás számára. A szakértői rendszer több száz, térben részletes, tematikagazdag térképet, modellt, restaurációs és kezelési protokollt integrál, és teszi ezáltal széleskörűen felhasználhatóvá a projekt eredményeit.

Eredmények: 

Először történt regionális szintű, minden fontos élőhelyet – agrár, erdészeti és természetközeli ökoszisztémáket egyaránt lefedő – standard módszereket alkalmazó mintavételezés. Fontos, hogy ugyanazokon a területeken, egymásra vonatkoztatható módon zajlanak botanikai és zoológiai vizsgálatok. A szomszédos agrár és természetközeli ökoszisztémák vizsgálata a mozaikos alföldi táj két szélsőséges tájhasználati típusa közötti ökológiai kölcsönhatásokat, a természetközeli fragmentumok által nyújtott szolgáltatásokat tárja fel.
Alapvető jelentőségű, hogy terepen is elkezdődtek az ökológiai kutatásokhoz kapcsolódó szocio-ökonómiai vizsgálatok. A kialakított, állandósított, és háttéradatokkal ellátott regionális mintaterülethálózat már eddig több kapcsolódó – a pályázatban nem tervezett – kutatást vonzott.
Az Alföldre, illetve országos léptékben mostanra már több száz vegetációs, tájökológiai térképsort és statisztikát készítettünk, és összekapcsoltuk a klimatológiai, talajtani és a vegetációs adatokat. Értékeltük a várható klímaváltozás hatását az élőhelyek alkalmazkodási képességére, és az inváziós fajok várható terjedését is modelleztük. Mindezek új módszertani fejlesztéseket is igényeltek Intézetünkben.
Jelentős időt és forrást igényelt az adatbázisok elemezhetőségének informatikai támogatása, újabb fedvények beépítése, újabb lekeresési algoritmusok fejlesztése, valamint az interaktív honlapszolgáltatások kialakítása. Megindult az adatbázisok oktatási hasznosítása is, ami igen fontos a fenntarthatóságra nevelés évtizede eredményeként várt társadalmi viselkedési normák változásához.
A pályázathoz kapcsolódóan az elmúlt év folyamán három sikeres nemzetközi pályázati együttműködés indult el. A pályázatban felvállalt kutatási témák jelentőségét és aktualitását mutatják az utóbbi időben megszaporodó médiaszereplések is.

Kapcsolódó publikációk: 

2011

Csecserits Anikó, Czúcz Bálint, Halassy Melinda, Kröel-Dulay György, Rédei Tamás, Szabó Rebeka, Szitár Katalin, Török Katalin (2011): Regeneration of sandy old-fields in the forest-steppe region of Hungary Plant Biosystems, 145(3): 715-729.

2009

Czúcz Bálint, Torda Gergely, Molnár Zsolt, Horváth Ferenc, Botta-Dukát Zoltán, Kröel-Dulay György (2009): A spatially explicit, indicator-based methodology for quantifying the vulnerability and adaptability of natural ecosystems. In: Leal Filho, W. & Mannke, F. Interdisciplinary Aspects of Climate Change. Peter Lang International Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main. p. 209-227.

2008

Biró Marianna, Molnár Zsolt, Horváth Ferenc, Révész András (2008): Measuring habitat loss in the Kiskunság based on historical and actual habitat maps. In: Kovács-Láng E., Molnár E., Kröel-Dulay Gy., Barabás S. (eds.): The KISKUN LTER: Long-term ecological research in the Kiskunság, Hungary, Institute of Ecology and Botany, Vácrátót, pp. 13-14.
Botta-Dukát Zoltán (2008): Invasion of alien species to Hungarian (semi-)natural habitats Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 219-227
Czúcz Bálint, Molnár Zsolt, Horváth Ferenc, Botta-Dukát Zoltán (2008): The natural capital index of Hungary Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 161-177
Illyés Eszter, Botta-Dukát Zoltán, Molnár Zsolt (2008): Patch and landscape factors affecting the naturalness based quality of three model grassland habitats in Hungary. Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 179-197.
Molnár Zsolt, Biró Marianna, Bölöni János, Horváth Ferenc (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I. Marshes and grasslands. Acta Botanica Hungarica 50 (suppl.): 59-106.
Ónodi Gábor, Kertész Miklós, Botta-Dukát Zoltán, Altbäcker Vilmos (2008): Grazing Effects on Vegetation Composition and on the Spread of Fire on Open Sand Grasslands. Arid Land Research and Management 22:273-285

2007

Horváth András, Szitár Katalin (szerk.) (2007): Agrártájak növényzetének monitorozása. A hatás-monitorozás elméleti alapjai és gyakorlati lehetőségei. MTA ÖBKI, Vácrátót
Horváth András, Szitár Katalin (szerk.) (2007): Hazai agrár tájak természetközeli vegetációjának monitorozása. Miért monitorozzuk az agrártájak vegetációját? MTA ÖBKI, Vácrátót
Ruprecht E, Bartha S, Botta-Dukát Z, Szabó A (2007): Assembly rules during old-field succession in two contrasting environments. Community Ecology 8: 31-40.