A fehér akác hazai helyzetének elemzése (Bartha és mtsai 2014)

Bartha Dénes (NyME), Szmorad Ferenc (ELTE) és Tímár Gábor (NÉBIH) eddig nem publikált tanulmánya részletesen elemzi az akác megítélésével kapcsolatos helyzetet, valamint annak erdőgazdálkodási, történeti, termőhelyi, természetvédelmi-ökológiai, közjóléti és jogi vonatkozásait. Külön fejezetben ad ajánlást a problémák kezelésére, valamint összefoglalja az ide vonatkozó erdészeti szakirodalmat.

A szerzők hozzájárulása alapján szívesen tesszük közzé, hogy segítsük az újra fellángolt "akác-vitában" való tisztánlátást és a szakmák között párbeszédet.