X. Aktuális Flóra és Vegetációkutatás ...

Dátum: 
2014-03-07, 10:00 - 2014-03-09, 15:00
Helyszín: 
SOPRON

A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Növénytani és Természetvédelmi Intézete nevében tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt az

Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében X.
nemzetközi konferenciára, amelyet 2014. március 7–9. között a Nyugat-magyarországi Egyetem Növénytani és Természetvédelmi Intézetében rendezünk meg.

Debrecen 1997, Felsőtárkány 1998, Szombathely 1999, Jósvafő 2000, Pécs 2002, Keszthely 2004, Debrecen 2006, Gödöllő 2008, Gödöllő 2012 után a jubileumi 10. konferencia helyszínének a Hűség városa, Sopron ad otthont. A jubileumi alkalmat az is fokozza, hogy kétszáz évvel ezelőtt Selmecbányán – intézményünk jogelődjében – állították össze az első erdészbotanikai tárgyú művet, amellyel a konferencia résztvevőit is szeretnénk megismertetni.

A „Flórakonferencia” 16 esztendő elteltével is a hazai botanikus szakközönség kutatási eredményeit bemutató legrangosabb fóruma. A 10. konferencia szervezésének felvállalásával célunk lehetőséget teremteni arra, hogy a résztvevők átfogó képet kapjanak a napjainkban folyó kárpát-medencei flóra- és vegetációkutatás helyzetéről. A korábbi konferenciák hagyományait megőrizve szeretnénk elősegíteni az elmúlt időszakban történt florisztikai, cönológiai, taxonómiai, tudomány- és tájtörténeti kutatások, valamint ökológiai és természetvédelmi vonatkozásainak bemutatását, megvitatását. Örvendetes, hogy a fővárosi és vidéki szakmai műhelyek kutatóinak tábora évről évre egyre több fiatallal gyarapszik. A konferencia az egyetemek, kutatóintézetek fiatal kutatógárdájának is lehetőséget kínál, hogy eredményeit a szakközönség elé tárja.

Terveink szerint a hagyományos előadások és poszter szekciókat az alábbi témakörökben szervezzük meg: Flórakutatás, Cönológia és vegetációkutatás, Taxonómia, Flóra- és vegetáció-térképezés, Táj- és tudománytörténet, Ökológia, Dendrológia, Természetvédelmi botanika. A szekciók végleges felosztása a beérkezett absztraktok alapján történik.

A konferencia nyelve magyar, a nem magyar anyanyelvűek angol vagy német nyelven is bemutathatják előadásaikat, posztereiket.

További részletek a konferencia honlapján (http://florakonferencia2014.emk.nyme.hu) olvashatók.

Sopron, 2013. március 14.
A szervezők nevében tisztelettel:

Bartha Dénes

    ui:
    Csatoltuk a konferencia állásfoglalását az akác megítéléséről, továbbá lásd az ORIGO 2014. március 12-i híradását az állásfoglalásról.