Ökoszisztéma szolgáltatások felmérése és térképezése a Nyárád és a Kis-Küküllő menti Natura 2000 területeken

Norvég/EGT Alap (Niraj-MAES, 2015 - 2016, Befejezett projekt)
A projekt fő vezetője: 
Kelemen Katalin
A projektet vezető intézmény: 
Milvus Group
ÖK témafelelős: 
Rövid leírás: 

Négy Natura 2000 terület ökoszisztéma szolgáltatásainak felmérése és térképezése a három erdélyi megye (Maros, Szeben és Hargita) találkozásán fekvő Nyárád és a Kis-Küküllő mentén

Célok: 

A projekt célja, hogy azonosítsuk, számszerűsítsük és térképen megjelenítsük a mintaterület legfontosabb ökoszisztéma szolgáltatásait aszerint, ahogyan azokat a helyiek látják, értékelik és használják. A helyi kontextus megértését a térség gazdasági jellemzőiről, a tágabb jogi és szabályozási környezetről valamint a legfontosabb érintett-csoportokról készült tanulmányok segítik. A kiválasztott szolgáltatásokra mérőszámokat dolgozunk ki szintén a helyiek tudására alapozva, végül pedig hosszú távú jövőképeket vázolunk fel, amelyek a különböző tájhasználati módokat és az ezek által fenntartott ökoszisztéma szolgáltatásokat jelenítik meg. Mindezek szintéziseként a helyi és térségi tájhasználatra vonatkozó javaslatok fogalmazódnak meg, amelyek remélhetőleg segíteni fogják az optimális tájhasználatot célzó döntések meghozatalát.