Szalay P, Saláta D., Biró M.: Táj- és élőhelyváltozások ... (2015)

Szalay P., Saláta D., Biró M.
2015
Táj- és élőhelyváltozások vizsgálata retrospektív adatbázisépítés és trajektóriaelemzés módszerével egy kalotaszegi falu, Sztána határában.
Tájökológiai Lapok 13 (1): 133-148.
Csatolt dokumentum: