Havel et al.: Zsiókások és nádasok legeltetése (2016)

Havel A, Molnár Á, Ujházy N, Molnár Zs, Biró M
2016
Zsiókások és nádasok legeltetése és egyéb használatai a Duna-völgyi szikes tavak területén a helyi emberek visszaemlékezései alapján.
Természetvédelmi Közlemények 22: pp. 84–95.
Csatolt dokumentum: 
Összefoglaló: 

A természetvédelem jelentős paradigmaváltáson megy át napjainkban. A rezervá¬tum-szemléletet folyamatosan váltja fel a kíméletes hasznosítással megvalósított természetvédelem. Utóbbihoz a helyileg adaptálódott gazdálkodói gyakorlatok ismerete alapvető. Kutatásunk célja a Duna-völgyi szikes tavak 1950 és 1970 közötti használatának és későbbi növényzeti változásainak feltárása volt. Összesen 34 db strukturált interjút készítettünk helyi gazdálkodókkal, melyeket ter-mészetvédelmi szakemberekkel készített interjúkkal egészítettünk ki. A szikes tavak zsiókásait és nádasait sokféleképpen hasznosították: kaszálták, legeltették (pl. szarvasmarha, ló, sertés, szárnya¬sok), aratták, szükség esetén égették. A kisparaszti használat megszűnése és az ezzel párhuzamosan történt édesvíz bevezetések a nádasok és zsiókások terjedéséhez és a nyílt vízfelületek csökkenésé¬hez vezettek. Feltételezzük, hogy a Duna-sík, többnyire antropogén hatásra elmocsarasodó szikes tavait a hagyományos tájhasználati formák és a vízháztartás együttes helyreállításával vissza lehetne állítani világszinten is unikálisnak számító fehér (ún. zavaros) vizű állapotukba.

Angol nyelvű összefoglaló: 

In nature conservation, an ongoing paradigm shift is recognisable from reserve-based conserva¬tion to a more practical approach focusing on the sustainable utilization of land. For the latter, it is necessary to gather knowledge about locally adaptive traditional land-use practices. The aim of our study is to explore vegetation concerning the soda pans of the Danube Valley between 1950 and 1970 and changes of uses afterwards. 34 structured interviews were conducted with local farmers, supplemented by interviews with experts of nature conservation. The marsh vegetation of soda pans (dominated by either Phragmites australis or Bolboschoenus maritimus) was used in different ways: mowing, grazing (by cattle, horse, pigs, and poultry), reed harvesting, or if necessary, burning. The cease of small-scale farming and the occasional introduction of freshwater led to a spread of marsh vegetation and the reduction of open water surfaces. We are assuming that the globally unique ’tur¬bid’ condition of soda pans in the Danube Valley could be restored by reintroducing traditional uses and by restoring the formerly transformed water balance.