Homokpusztagyepi fajok reproduktív fenológiájának és transzgenerációs plasztikusságának vizsgálata egy csapadékmanipulációs terepkísérletben

HU OTKA (HU NKFIH (OTKA) PD 120844, 2016 - 2019, Futó projekt)
A projekt fő vezetője: 
Mojzes Andrea
A projektet vezető intézmény: 
MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet
Rövid leírás: 

A növényzet klímaváltozáshoz való alkalmazkodásának fontos eleme lehet a regenerációt meghatározó növényi tulajdonságok és az azokhoz kapcsolódó reproduktív fenológiai jellegek fenotípusos plasztikussága. A tervezett kutatás során a növény reproduktív életszakaszának időbeli változásait és egyes regenerációs tulajdonságainak plasztikusságát vizsgáljuk visszatérő mérsékelt csapadékváltozások (enyhe aszály, erős aszály, öntözés) hatására egy terepkísérletben, nyílt homokpusztagyepi fajoknál. A vizsgált fajok különböző növényi funkciós típust képviselnek, és társulásbeli szerepük eltérő: egy domináns évelő fű (Stipa borysthenica), egy szubordinált téli egyéves fű (Secale sylvestre) és egy tranziens nyári egyéves kétszikű (Conyza canadensis). A két utóbbi faj az ismétlődő aszályok nyomán válhat uralkodóvá.

A kutatás célja 1) nyomon követni a kezelések hatására bekövetkező változásokat a virágzás és a termésérés fenológiájában és a maghozamban, 2) felmérni az anyanövény környezetében (a kísérleti parcellákban) alkalmazott csapadékváltozások hatását az utódgeneráció csírázására és növekedésére. Mivel az anyai hatás az utód környezetétől függően eltérő lehet, az utódok növekedését megfelelő és korlátozott vízellátottság mellett is vizsgáljuk. Összehasonlítjuk mind a fenológiai, mind a transzgenerációs válaszok mértékét és irányát a vizsgált fajoknál (pl. a virágzás korábbra vagy későbbre tolódása, jótékony vagy kedvezőtlen anyai hatás).

Eredményeink hozzájárulhatnak a klímaváltozással várható dominancia- és életforma-átrendeződések előrejelzéséhez nyílt homokpusztagyepekben, és eltérő funkciós típusú gyepfajok klímaváltozásra adott transzgenerációs válaszainak megismeréséhez.