Erdészeti kezelések termőhelyre, felújulásra és az aljnövényzetre gyakorolt hatásának vizsgálata

HU OTKA (NKFI PD123811, 2018 - 2020, Futó projekt)
A projekt fő vezetője: 
Tinya Flóra
A projektet vezető intézmény: 
MTA Ökológiai Kutatóközpont
Rövid leírás: 

Az erdőgazdálkodás hatása a termőhelyre, a felújulásra és az aljnövényzetre

A kutatás erdészeti kezelések termőhelyre, felújulásra, valamint az erdei aljnövényzetre gyakorolt hatását vizsgálja, két terepi kísérlet keretei között. A Pilisi Parkerdő Zrt-vel kooperációban zajló vizsgálat (Pilis Kísérlet) során a termőhelyi viszonyokat, az újulat, illetve a lágyszárú aljnövényzet változásait elemezzük az erdőgazdálkodási gyakorlatban alkalmazott beavatkozások (tarvágás,
hagyásfacsoport, egyenletes bontás, lékvágás) hatására, kezeletlen kontrollhoz viszonyítva. A természetes újulat és aljnövényzet mellett öt fafaj (bükk, kocsánytalan tölgy, cser, gyertyán, magas kőris) beültetett csemetéinek, valamint két beültetett lágyszárú faj (odvas keltike, hagymás fogasír) egyedeinek fejlődését is nyomon követjük. A kísérlet teljes random blokk elrendezésben, 6 ismétlésben valósul meg. A kezelések 2014-15 telén történtek, a termőhelyi és növényzeti adatok
gyűjtése a 2014-es alapállapot-felvételezés óta évente zajlik. Emellett a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködésben a Cserhátban indult egy természetvédelmi célú erdőkezelések hatásait vizsgáló kísérlet (Garáb Kísérlet). Itt a fény, a természetes újulat, valamint beültetett csemeték
(kocsánytalan tölgy, barkóca, madárcseresznye) változásait hasonlítjuk össze kezelt ill. kezeletlen területeken. A beavatkozások első részét az Igazgatóság 2015-16 telén hajtotta végre. A beültetéseket 2017 őszére tervezzük. Mindkét kutatás infrastrukturális kiépítése és elindítása megtörtént, a csoportvezető érvényben levő támogatásaiból a tervezett terepi vizsgálatok finanszírozása is biztosítva van. Jelen pályázat csak a terepmunkához, adatfeldolgozásához és publikáláshoz szükséges személyi feltételeket teremti meg.