Projektek

A nyugati palearktikus Temnothorax Mayr (Hymenoptera, Formicidae) hangyák a filogenomikus távolsággal és a reprodukciós akadályokkal összefüggésben zajló morfológiai evolúciója

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

Azonosítószám: K135795
Témavezető: Csősz Sándor
Tervezett futamidő: 2020-2025
Támogatás összege: 45.614.000 Ft
Támogatók: NKFIH
Program: OTKA

Összefoglaló:

A mindennapi életben az élő környezetünket, állatainkat és növényeinket főként a külső megjelenésükre támaszkodva ismerjük fel és osztályozzuk. A morfológia vizsgálata tehát valóban az élő környezet feltárásának a legkézenfekvőbb és legköltséghatékonyabb módját jelenti egyben. A külső jellegek használatának alapvető feltevése, hogy azok a fajok, melyek alakilag jobban eltérnek egymástól, távolabbi rokonok is egyben. Logikusnak tűnik a feltevés, hiszen a külső jegyeinket az örökítőanyagunk határozza meg, s az idővel változik, s minél régebben vált szét két faj, annál nagyobb a genetikai eltérés. De mi a helyzet a morfológiával? Vajon a külső megjelenésbeli eltérések is ugyanilyen ütemben és engedelmesen változnak? Egyes természetes populációkban szerzett tapasztalatok szerint nem mindig. Vannak bizonyos körülmények, melyek felboríthatják ezt a kéz a kézben kapcsolatot. Ilyenek az erősen elszigetelődött területek, például hegycsúcsok populációi, vagy a szigetek népessége, ahol rövid idő alatt nagy alaki változások következhetnek be. Vajon ezekben az esetekben a genetikai anyag is ugyanilyen mértékben változik? Ezt a mai napig nem vizsgálták, és így a morfológiai és
genetikai evolúció kapcsolatáról csak feltevéseink vannak. A pályázat éppen arra a kérdésre keresi a választ, hogy hogyan működik a morfológiai evolúció. Az ilyen, gyorsan változó elszigetelt populációkat vizsgálva felállítjuk a lehetséges forgatókönyveket, melyek megbolygathatják a morfológiai és az örökítőanyag változásának kapcsolatát.