Projektek

Inváziós növényfajok jellegspecifikus hatásai az őshonos növény és beporzó közösségekre, és méhészek általi használatuk különböző tér- és időskálán

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

Azonosítószám: FK123813
Tervezett futamidő: 2017-2022
Támogatás összege: 36.258.000 Ft
Támogatók: NKFIH
Program: OTKA

Összefoglaló:

A beporzó rovaroknak, háziméheknek, vadméheknek, zengőlegyeknek kiemelkedő jelentősége van a zárvatermő növények 90%-nak, és globálisan a száz legfontosabb termesztett növényfaj háromnegyedének beporzásában. Az állati beporzás a virágok virágporért és nektárért való látogatásának következménye. A beporzó rovarok változatos és megfelelő mennyiségű virágforrást igényelnek, melyet a termesztett növénykultúrák mellett a vad növényközösségek is biztosítanak. A szántóföldek és természetközeli élőhelyek egyaránt nyújthatnak számukra terített asztalt, egyes idegenhonos, inváziós növényfajok azonban kiszoríthatják a természetes vegetáció tagjait és a virágok sokféleségét és mennyiségét csökkenthetik. Ez egyben a virágközösségeket látogató beporzó rovarok sokféleségére és számára is negatívan hathat, veszélyeztetve a termesztett és vadon élő növények beporzását, ami kevesebb zöldséget, gyümölcsöt, fűszert, gyógynövényt, faanyagot eredményezhet. A fél-természetes élőhelyek megfelelő kezelése és az inváziós növényfajok elleni eredményes fellépés ezért a beporzók védelme szempontjából különösen fontos. Vannak inváziós növényfajok, melyeket a méhészek előszeretettel használnak méztermelésre, és egyesek a háziméhek átteleléséhez nyújtanak fontos táplálékforrást. Ezért fontos ezen növényfajok hazai elterjedésének történeti feltárása, annak megértése, miként vehették át a helyét más, méhészeti szempontból korábban fontos növényfajoknak a háziméhek étrendjében, és hogy milyen jelentőséggel bírnak ezen növényfajok jelenleg a magyarországi és európai méhészek számára.