Projektek

Kisvizek, mint ökológiai és evolúciós modellrendszerek

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

Azonosítószám: 2019-2.1.11-TÉT-2020-00159
Témavezető: Vad Csaba
Tervezett futamidő: 2022-2024
Támogatás összege: 1.960.462 Ft
Támogatók: NKFIH
Program: TéT

Összefoglaló:

Az öko-evolúciós folyamatok (‘eco-evolutionary dynamics’) szerepének vizsgálata napjaink egyik gyorsan fejlődő kutatási irányzata, amely integrálja a közösségökológiát, az evolúcióbiológiát, a populációgenetikát és a genomikát. Mindezt azzal a fő céllal teszi, hogy jobban megértsük az élőlényközösségek tér-és időbeli változatosságát kialakító mechanizmusok szerepét, és ezáltal például jobban előre jelezhetővé váljanak a klímaváltozásra adott válaszaik. Az eddigi kutatási eredmények azonban jórészt egyszerűsített, kísérletes vizsgálatokból származnak. Igen kevés ismerettel rendelkezünk arról, hogy az öko-evolúciós folyamatok milyen szerepet töltenek be természetes élőhelyeken. Kutatásunk fő célja ennek megfelelően az, hogy elsőként számszerűsítsük ezen folyamatok szerepét a közösségek szerveződésére és az ökoszisztéma-működésre egy természetes élőhelyen. Ehhez Kárpát-medencei időszakos kisvizeket és azok zooplanktonját fogunk modellként használni. A kutatásban résztvevő partnerek már rendelkeznek korábbi adatokkal, amelyeket a projekt során kerülnek publikálásra nemzetközi tudományos szaklapokban. Ugyancsak kiemelt célunk, hogy létrehozzunk egy hosszú távú szakmai együttműködést az Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézete és a világhírű Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB) intézet között, amely közös nemzetközi pályázatokat eredményez majd.