Projektek

Könyv kiadása szerbiai erdei sertéstartók ökológiai tudásáról

Select

Azonosítószám: MEC_K141196
Témavezető: Molnár Zsolt
Tervezett futamidő: 2021-2023
Támogatás összege: 7.741.000 Ft
Támogatók: NKFIH
Program: Mecenatúra

Összefoglaló:

A szerbiai erdei-ártéri sertéstartók ún. hagyományos ökológiai tudásáról szóló tervezett könyv tudományos könyv, de egyben ismeretterjesztésre, sőt e tudás hordozóiban identitáserősítésre is alkalmas. A könyv több tudományterület (ökológia és néprajz) felől közelítve mutatja be a Száva-menti sertéstartókat, erdeiket és árterüket, a tartott sertéseket és viselkedésüket, valamint a sertéstartók ún. hagyományos ökológiai tudását (növény- és állatismeretüket, különösen a sertésekkel kapcsolatos tudást). A könyv egyszerre kínál tartalmat kutatóknak, helyieknek, egyetemi hallgatóknak, döntéshozóknak régiónkban és nemzetközileg. Egy sikeres „könyvsorozat” harmadik tagja. A hagyományos életmódhoz, fenntartható gazdálkodáshoz kapcsolódó tudás, az ENSZ IPBES programjában is hangsúlyozott alulkutatottságát, alulismertségét szeretnénk vele csökkenteni. E tudás elveszőben van, miközben a globális ökológiai válság során vélhetően fel fog értékelődni. A könyv háromnyelvű (magyar, szerb és angol), a nyelvek a könyv jellegéből adódóan egyenrangúak (minden oldal háromnyelvű lesz). A könyvet közös tudásalkotással hozzuk létre a helyi gazdálkodók aktív bevonásával. A könyvet 2000 példányban tervezzük kiadni (megj.: függ a papírárak változásától) 2023 tavaszán.