Projektek

Migrációs szindróma a szójazsizsiknél (Callosobruchus maculatus)

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

Azonosítószám: PD134707
Témavezető: Kopena Renáta
Tervezett futamidő: 2020-2023
Támogatás összege: 25.436.000 Ft
Támogatók: NKFIH
Program: OTKA

Összefoglaló:

A szójazsizsik (Callosobruchus maculatus) egy mezőgazdasági kártevő rovar, amely az Antarktiszon kívül az összes kontinenst meghódította. Hatékony terjedésében szerepe van az egyedek között lévő sajátos életmódbeli különbségeknek. Egy populáción belül az egyedek egy része jól fejlett szárnyakkal rendelkezik és képes új élőhelyet találni a petéi lerakásához, megfelelő mennyiségű táplálékot biztosítva ezzel utódainak, míg a többi egyed röpképtelen és minden energiájukat az adott helyen való szaporodásba fektetik, jóval több utódot létrehozva migráló társaiknál. A különböző életmódhoz alkalmazkodott egyedek azonban nemcsak a szárnyuk morfológiájában különböznek egymástól, hanem egyéb élettani és viselkedési tulajdonságaikban is, amelyek közvetett módon alkalmazkodtak az életmódjukhoz. Mivel a különböző röpképességű egyedek egymással párhuzamosan alkalmazkodnak a saját életmódjukhoz, ezért az azonos életmódú egyedek tulajdonságai egymással összefüggenek. Ezt a jelenséget hívjuk migrációs szindrómának, amelyet már kimutattak különböző migrációs képességekkel bíró fajok és populációk egyedei között, azonban egy populáción belül még soha nem vizsgálták. Kutatásomban a különböző migrációs képességű egyedek morfológiai és viselkedési tulajdonságait szeretném vizsgálni, valamint a pártalálásban rendkívül fontos szexferomon összetételét, előállítási költségét és az egyedek szaglórendszerének alkalmazkodását. Munkámmal egy átfogó kutatást szeretnék kivitelezni, amellyel nemcsak egy mezőgazdasági kártevő terjedési és alkalmazkodási képességeit fedhetném fel, ami gazdasági szempontból fontos, hanem ezáltal a migráció evolúciójába is betekintést nyerhetnénk.