Projektek

Milyen szerepet játszanak a tavon belül zajló metaközösségi folyamatok a fitoplankton diverzitásának alakításában sekély, eutróf tavakban?

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

Azonosítószám: K132150
Témavezető: Borics Gábor
Tervezett futamidő: 2019-2023
Támogatás összege: 45.612.000 Ft
Támogatók: NKFIH
Program: OTKA

Összefoglaló:

A természetes ökoszisztémák stabilitása függ azok komplexitásától, valamint funkcionális és fajdiverzitásától is. Vízi ökoszisztémákban az alacsony diverzitás gyakran romló állapotot és nemkívánatos vízminőséget jelent, ami nagyban csökkenti a vízhasználatok lehetőségét. A tavak partközeli, vízi növényzet által uralt régiója mintegy pufferzóna működik, óvva a nyíltvízi részt a part felől érkező nemkívánatos terhelésektől. Tervezett kutatásaink során hipotézisünk az volt, hogy a parti zóna, nem csupán egy egyszerű pufferzóna, hanem egy olyan változatos élettér, amelynek közösségei aktívan hozzájárulnak a nyíltvízi régió planktonikus közösségének diverzitásához. Azt feltételezzük, hogy a főleg alámerült hínarakból álló parti régió növényzete közötti térben egy eddig fel nem tárt mikroszkopikus élőlényközösség él és működik. Ennek a közösségnek az elemei, a nyíltvízi és hínaras zóna arányaitól függően, különböző arányban jelennek meg a nyílt vízi pelagiális élettérben, alakítva annak változatosságát és működését. E kutatás során, átfogó képet kívánunk adni a metafiton fajairól, azok morfológiai és élettani jellemzőiről, terepi, laboratóriumi és kontrollált kis-tavi kísérleteken keresztül. Tervezett kutatásaink szinte előzmény nélküliek mind hazai, mind nemzetközi szinten. Eredményeink hozzájárulnak a tavi rendszerek nyíltvízi közösségei működésének megértéséhez, és segítik tavaink minőségének megőrzésére, ill. javítására szolgáló mérnöki beavatkozások tervezését.