Projektek

Növényi inváziót érintő kérdések ökológiai vizsgálata felszíni vizekben

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

Azonosítószám: FK127939
Tervezett futamidő: 2018-2023
Támogatás összege: 33.600.000 Ft
Támogatók: NKFIH
Program: OTKA

Összefoglaló:

A felszíni vizek a társadalom számára nemcsak ivóvizet, hanem nagyon sok fontos szolgáltatást is nyújtanak pl. horgászat, strand, vízisport, halászat, öntözés. Ezeket összefoglalóan ökoszisztéma szolgáltatásoknak hívjuk, és amit alapvetően két tényező veszélyeztet: a növényi tápanyagok felhalmozódása (eutrofizáció) és az idegenhonos fajok térhódítása. Ez a két tényező külön-külön és egymást segítve jelentősen rontja a felszíni vizek ökológiai állapotát és csökkenti a társadalmi használati értékét. Az idegenhonos fajok kutatása ennek a folyamatnak a megállításához vagy legalább lelassításához, és az ökoszisztéma szolgáltatások fenntartható használatához teremtik meg az elméleti alapot. A fajok elterjedési mintázatának valamint a környezeti és klimatikus adatoknak az összekapcsolása, a klímaszcenárió elemzések, a modern jelleg- és molekuláris alapú megközelítések segítenek megérteni a biológiai inváziók menetét és működését. A tervezett kutatási projektben, ilyen módszereket felhasználva tervezzük feltárni, hogy a hazai vizekben már megjelent, vagy várható
idegenhonos növényfajok milyen biológiai jellemzőkkel bírnak, hogyan válaszolnak majd a klímaváltozásra, a környezeti tényezők változásaira, és hogyan tesznek szert kompetitív előnyre az őshonos fajokkal szemben. Ezen ismeretek birtokában gyorsabb és hatékonyabb intézkedések tervezhetőek, amelyek segítségével hatékonyabban kontrollálható az idegenhonos fajok terjedése.