Projektek

Keresés a projektekben

Futó projektek

Élőhelyi faktorok és táji környezet szerepe a szárazgyepek fajszerveződésében

Témavezető Deák Balázs
Tervezett futamidő: 2018-2022
Támogatás összege: 19.988.000 Ft
Támogató: NKFIH
Program: Jelentős nemzetközi hatású kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatása (KH)
Azonosító: KH 130338 - KH 139937

A természetes élőhelyek megsemmisülése, a fennmaradó állományok feldarabolódása jelentős hatással van az intenzíven használt tájak élővilágára. Ezekben a tájakban a természetes élőhelyek gyakran csak kis kiterjedésű élőhelyszigetekként maradtak fenn. Az élőhelyszigetek élővilágának védelme mind természetvédelmi, mint […]

IPBES 2.0: A további sikeres magyar részvétel biztosítása az Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services munkájában

Témavezető Báldi András
Tervezett futamidő: 2018-2022
Támogatás összege: 49.500.000 Ft
Támogató: NKFIH
Azonosító: ED_18-1-2018-0003

A Biodiverzitás és Ökoszisztéma-szolgáltatás Kormányközi Platform-ot (IPBES, Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) az IPCC mintájára hozták létre a kormányok a biológiai sokféleség és a természet által nyújtott ún. ökoszisztéma szolgáltatások globális helyzetének tudományos értékelésére. […]

Kooperatív és kompetitív evolúciós és ökológiai dinamikák különböző szerveződési szinteken

Témavezető Czárán Tamás
Tervezett futamidő: 2017-2022
Támogatás összege: 20.605.588 Ft
Támogató: NKFIH
Program: OTKA
Azonosító: K140901 (K124438)

A javaslatban bemutatott és tervbe vett kutatások különbözőnek tűnő, de valójában közeli rokonságban lévő témákat ölelnek fel. A versengés (kompetíció) és az együttműködés (kooperáció) valószínűleg a világunkat alapvetően meghatározó univerzális és domináns kölcsönhatások, amelyek megjelennek az […]

Dinamikai modellek az élet keletkezésében

Témavezető Szathmáry Eörs
Tervezett futamidő: 2016-2022
Támogatás összege: 16.875.674 Ft
Támogató: NKFIH
Program: OTKA
Azonosító: K140164 (K119347)

A javasolt kutatási témák az élet keletkezésének és korai evolúciójának megoldatlan kérdéseivel foglalkozik. Számítógépes szimulációk (egyszerű, általános modellek, valamint a folyamatok részletes kémiáját is magában foglaló, összetett modellek) segítségével keresünk választ az RNS-világ (az élővilág korai […]

Altruizmus, munkamegosztás és csalás társas fajokban

Témavezető Scheuring István
Tervezett futamidő: 2018-2022
Támogatás összege: 17.128.000 Ft
Támogató: NKFIH
Program: OTKA
Azonosító: K128289

Célunk, hogy a társas fajok viselkedése és evolúciós háttere közötti összefüggéseket mélyebben megértsük. Célkeresztünkben egy társas pók és az ember áll, mely fajok bár az evolúciós törzsfán igen távoliak, a rájuk ható többszintű szelekció miatt sok […]

Ízeltlábúak spektrális érzékenységének mérése elsősorban sötétedés után rajzó kérészek védelme és kártevők elleni küzdelem érdekében

Témavezető Egri Ádám
Tervezett futamidő: 2019-2022
Támogatás összege: 25.395.000 Ft
Támogató: NKFIH
Program: OTKA
Azonosító: PD131738

Mindenki jól tudja, hogy számos rovar vonzódik a fényhez és a lámpák körül keringő rovarok képe sem ismeretlen számunkra. Ez a jelenség sok esetben káros hatással van az odacsalogatott rovarokra. A leglátványosabb példával talán a védett […]

Fitoplankton ökológia és taxonómia nemzetközi workshop szervezése

Témavezető Borics Gábor
Tervezett futamidő: 2021-2022
Támogatás összege: 4.515.000 Ft
Támogató: NKFIH
Program: Mecenatúra
Azonosító: MEC_SZ140931

A vízben lebegő életmódot folytató mikroszkopikus növényi szervezetek (összefoglaló néven a fitoplankton) a nyílt vízi élettáj legfontosabb életközössége, mert ők kötik meg a napfény energiáját és alakítják át olyan szerves anyagokká, amelyek lehetővé teszik a vízi […]

Nemzetközi konferencia részvétel SIL100

Témavezető Barta Barbara
Tervezett futamidő: 2022-2022
Támogatás összege: 300.000 Ft
Támogató: NKFIH
Program: Mecenatúra
Azonosító: MEC_R141143

A rendezvény egy nemzetközi konferencia a Nemzetközi Limnológiai Társaság (SIL) szervezésében, ami a társaság alapításának 100. évfordulóját ünnepli Berlinben, az alapítás helyszínén. Az eseményen az édesvizekkel foglalkozó kutatók bemutathatják a legújabb kutatási eredményeiket és új együttműködéseket […]

Poláros világ

Témavezető Kriska György
Tervezett futamidő: 2021-2022
Támogatás összege: 13.765.000 Ft
Támogató: NKFIH
Program: Mecenatúra
Azonosító: MEC_N140986

Az év legmulatságosabb kutatásáért járó rangos fizikai Ig Nobel -díjat 2016-ban magyar tudósok kapták. Díjazott publikációjuk címe igencsak meglepő: Miért vonzzák a szitakötőket a fekete sírkövek? Viccesnek hangzik, de nagyon komoly. A magyar tudósok természetesen nem […]

Édesvízi gerinctelenek Közép-Európában

Témavezető Kriska György
Tervezett futamidő: 2021-2022
Támogatás összege: 4.607.000 Ft
Támogató: NKFIH
Program: Mecenatúra
Azonosító: MEC_K140988

A könyv a közép-európai édesvízi gerinctelen faunát tárgyalja, de különös hangsúlyt ad a magyarországi vonatkozások ismertetésének is, ezért a hazai környezettudatos szemléletformálásnak is hasznos eszköze lehet. A biológiai vízminősítési projektekben (pl. BISEL) résztvevő középiskolások és tanáraik, […]

A felemás ostoros (Cryptophyta) algák kishatározója

Témavezető Bácsiné Béres Viktória
Tervezett futamidő: 2022-2023
Támogatás összege: 7.961.000 Ft
Támogató: NKFIH
Program: Mecenatúra
Azonosító: MEC_K140859

Földünk oxigéntermelésének több, mint fele a fitoplankton élőlényekhez (algák) köthető. Jelentős szerepet töltenek be a vizek anyagforgalmában, ill. ezzel párhuzamosan a táplálékhálózatban is. A felemás ostoros algákat, elsősorban tápanyag-raktárjaiknak köszönhetően, a planktonfogyasztó élőlények általában előnyben részesítik […]

Rekreációs horgászok helyi ökológiai tudásának felmérése Magyarországon

Témavezető Löki Viktor
Tervezett futamidő: 2021-2024
Támogatás összege: 22.874.000 Ft
Támogató: NKFIH
Program: OTKA
Azonosító: PD138715

A hagyományos ökológiai tudás (’traditional ecological knowledge’, TEK) és a helyi ökológiai tudás (’local ecological knowledge, LEK) az egyik legfiatalabb tudományág félúton az ökológiai és a néprajz között. A hagyományos ökológiai tudás gyakorlatilag a természettel szoros […]

A Kárpát-medence szikes tavai, mint a globális környezeti változások modelljei

Témavezető Felföldi Tamás
Tervezett futamidő: 2021-2025
Támogatás összege: 39.750.000 Ft
Támogató: NKFIH
Program: OTKA
Azonosító: FK138789

A mikroszkopikus méretű szervezetek kulcsszerepet töltenek be a vizes környezetek életében, ide értve az anyagforgalmat, vízminőséget és a többi élőlénnyel való kapcsolatrendszert. A kutatás célja feltárni a mikrobiális ökológiai folyamatokat a globális környezeti problémák (klímaváltozás, környezetszennyezések) […]

Vízimadár útikalauz stopposoknak: a magterjedés hatékonysága

Témavezető Lovas-Kiss Ádám
Tervezett futamidő: 2021-2025
Támogatás összege: 39.988.000 Ft
Támogató: NKFIH
Program: OTKA
Azonosító: FK138698

A vízimadarak többféle szempontból is fontosak az emberek számára. Kedveltek például a vadászatban (értékes vadhús) és a turizmus is épít rájuk (madár megfigyelések, madarász táborok). Ezeken felül a vízimadarak fontosak még különböző vizes élőhelyek összekötésében is, […]

Klímaváltozás-hatására megváltozó táplálékpreferencia és ennek közösségalakító és ökoszisztéma-szintű hatásai egy invazív rákfaj példáján

Témavezető Vad Csaba
Tervezett futamidő: 2021-2025
Támogatás összege: 39.927.000 Ft
Támogató: NKFIH
Program: OTKA
Azonosító: FK138215

A klímaváltozással járó felmelegedés és az egyre gyakoribbá váló szélsőséges klimatikus viszonyok (pl. hőhullámok) világszerte veszélyeztetik a biodiverzitást, valamint gazdasági és egészségügyi szempontból is jelentős problémákat okoznak. Gyakran más stresszorokkal kölcsönhatásban fejtik ki hatásukat, ilyenek például […]

Jód akkumulációjának és transzlokációjának vizsgálata hidrokultúrában nevelt növényekben

Témavezető Dobosy Péter
Tervezett futamidő: 2020-2024
Támogatás összege: 25.407.000 Ft
Támogató: NKFIH
Program: OTKA
Azonosító: PD134242

A világlakosság körülbelül 35%-a érintett jódhiányban, mely számos egészségügyi kockázatot von maga után. Ezen elem pótlására az egyik legegyszerűbb megoldás a különböző emberi fogyasztásra szánt növények jód tartalmának növelése a tápoldaton keresztül. Kutató munkánk célja a […]

Metaközösségi paradigmák tesztelése az ökoszisztémák helyreállításában

Témavezető Lengyel Szabolcs
Tervezett futamidő: 2020-2024
Támogatás összege: 47.950.000 Ft
Támogató: NKFIH
Program: OTKA
Azonosító: K134391

Az életközösségek helyi és tájszintű folyamatok által irányított kialakulásának és szerveződésének megértése alapvetően fontos az ökológiában és a természetvédelemben. Az egymással térbeli összeköttetésben álló helyi életközösségek metaközösségeket alkotnak. A metaközösségek szerveződését magyarázó elméletek látványosan fejlődtek az […]

Klímaváltozás okozta kiszáradások hatás a vízi makrogerinctelenek közösségszerveződésére

Témavezető Boda Pál
Tervezett futamidő: 2020-2025
Támogatás összege: 39.844.000 Ft
Támogató: NKFIH
Program: OTKA
Azonosító: FK135136

Projektünk alapkutatás, melynek célja, olyan tudományos hipotézisek vizsgálata, amivel hozzájárul az időszakos vízfolyások makrogerinctelen közösségek szerveződési mechanizmusainak megértéséhez. A globális felmelegedés növelni fogja a felszíni vizek kiszáradásának gyakoriságát a következő évtizedben. Hipotézisek tesztelésével, a kutatók nagy […]

Lezárt projektek

Ökoszisztémák fenntartható működtetése – klímaváltozás, tájhasználat, inváziók hatásának mérsékléséért

Témavezető: Báldi András
Tervezett futamidő: 2016-2020
Támogatás összege: 852.391.934 Ft
Azonosító: GINOP–2.3.2–15–2016–00019
Projekt honlap: osz-ginop.ecolres.hu

Célok:  A pályázat általános célja a biodiverzitás – ökoszisztéma működés – ökoszisztéma-szolgáltatás hatásláncolat integrált vizsgálata elméleti közösségökológiai és módszertani fejlesztésekkel, valamint több idő- és térbeli léptéken végzett esettanulmányokkal. A specifikus cél az, hogy felderítsük a Pannon […]

Az evolúció fényében: elvek és megoldások 

Tervezett futamidő: 2017-2020
Támogatás összege: 746.885.735 Ft
Támogató: Európai Bizottság
Program: Mecenatúra
Azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00057
Projekt honlap: Mezokozmosz

Céljaink: (1) Egy kritikus tömegű és sokféleségű, STABIL INTÉZETI HÁTTERŰ EVOLÚCIÓS KIVÁLÓSÁGI MŰHELY kialakítása, ÖT KÜLÖNBÖZŐ KUTATÓHELY kulcsfontosságú KUTATÓINAK együvé szervezésével. (2) Az így összehozott szellemi potenciál „termőre fordítása” olyan ALKALMAZÁSOK kidolgozásán keresztül, melyek semmilyen más […]