Projektek

Keresés a projektekben

Futó projektek

Globális mintázatoktól a molekuláris problémákig a lichenológia területén

Témavezető: Farkas Edit
Tervezett futamidő: 2017-2023
Támogatás összege: 47.866.000 Ft
Támogató: NKFIH
Program: OTKA
Azonosító: K124341

A környezeti problémák megoldásában jelentős zuzmó-együtteseket kutatjuk. A zuzmók között vannak bioindikációra alkalmasak, amelyek kipusztulásukkal jelzik a kedvezőtlen változásokat, mások elszaporodásukkal reagálnak ezekre a hatásokra. A zuzmók változatos színű, felépítésű, teleptestű élőlények. Legalább két különböző rendszertani […]

A konnektivitásvesztés hatása a biodiverzitásra kísérletes metaközösségekben

Témavezető: Horváth Zsófia
Tervezett futamidő: 2019-2024
Támogatás összege: 39.204.000 Ft
Támogató: NKFIH
Program: OTKA
Azonosító: FK132095

A jelenlegi biodiverzitás-krízis mellett kiemelten fontos megérteni az emberi hatások szerepét a globális biodiverzitáscsökkenésben. A fajok kihalásának egyik legfőbb oka az élőhelyek emberi tevékenységek miatti csökkenése. Ugyanakkor azok a folyamatok, amik aragmentálódó tájban az élőhely-csökkenés után […]

Bioinspirált optimalizációs mechanizmusok

Témavezető: Szilágyi András
Tervezett futamidő: 2021-2023
Támogatás összege: 6.900.000 Ft
Támogató: ELKH
Azonosító: SA-59/2021.

Társas dilemmák kísérletes vizsgálata

Témavezető: Scheuring István
Tervezett futamidő: 2021-2023
Támogatás összege: 8.000.000 Ft
Támogató: ELKH
Azonosító: SA-57/2021.

ÖK Víztudományi Koordinációs csoport 2017

Témavezető: Báldi András
Tervezett futamidő: 2017-2023
Támogatás összege: 50.000.000 Ft
Támogató: MTA
Azonosító: SZ-56/2017

Halászok és horgászok hagyományos és helyi ökológiai tudásának felmérése a vizek fenntartható használatát segítő intézkedések tervezése érdekében

Témavezető: Löki Viktor
Tervezett futamidő: 2021-2023
Támogatás összege: 22.600.000 Ft
Támogató: ELKH
Azonosító: SA-108/2021.

Löki Viktor fiatal kutatói pályázat

Fiatal kutatói pályázat (Malkocs Tamás)

Témavezető: Várbíró Gábor
Tervezett futamidő: 2021-2023
Támogatás összege: 8.000.000 Ft
Támogató: ELKH
Azonosító: SA-65/2021.

Fiatal kutatói pályázat (Thu Huong Huynh Ngoc)

Témavezető: Horváth Zsófia
Tervezett futamidő: 2021-2022
Támogatás összege: 4.955.000 Ft
Támogató: ELKH
Azonosító: SA-62/2021.

Funkcionális ökológiai labor

Tervezett futamidő: 2012-2023
Támogatás összege: 9.200.000 Ft
Támogató: ELKH
Azonosító: SA-60/2021.

Fiatal Kutatói Pályázat (Varsha Rani)

Témavezető: Vad Csaba
Tervezett futamidő: 2021-2022
Támogatás összege: 4.955.000 Ft
Támogató: ELKH
Azonosító: SA-56/2021.

Gyepgazdálkodási innováció a hagyományos ökológiai tudásra alapozva

Témavezető: Molnár Zsolt
Tervezett futamidő: 2021-2023
Támogatás összege: 4.774.000 Ft
Támogató: ELKH
Azonosító: SA-67/2021.

Táji faktorok hatása a gyepek restaurációjára

Témavezető: Halassy Melinda
Tervezett futamidő: 2021-2023
Támogatás összege: 11.000.000 Ft
Támogató: ELKH
Azonosító: SA-66/2021.

Potenciális természetes vegetáció a déli határon

Témavezető: Botta-Dukát Zoltán
Tervezett futamidő: 2021-2023
Támogatás összege: 10.000.000 Ft
Támogató: ELKH
Azonosító: SA-64/2021.

Invázió a városban – ökológiai diagnosztika

Tervezett futamidő: 2021-2023
Támogatás összege: 11.900.000 Ft
Támogató: ELKH
Azonosító: SA-63/2021.

Evolúció és tanulás

Témavezető: Szathmáry Eörs
Tervezett futamidő: 2019-2024
Támogatás összege: 283.002.000 Ft
Támogató: NKFIH
Program: Élvonal
Azonosító: KKP129848

Általános tapasztalatok szerint két kérdés különösen foglalkoztatja az embereket: (i) honnan jövünk, és (ii) honnan ered komplex — de sokszor tudat alatt működő — kognitív képességünk (mint például megoldások keresése olyan belátásos tanulásos szituációkban, melyek lépésről […]

Búvósávok kialakításának hatása gyepi ízeltlábúakra

Témavezető: Gallé Róbert
Tervezett futamidő: 2012-2023
Támogatás összege: 3.400.000 Ft
Támogató: ELKH
Azonosító: SA-58/2021.

Az ökoszisztémák fajgazdaságának és rezilienciájának fenntartása a magbank, magterjedés és megtelepedési dinamika új értelmezésével

Témavezető: Valkó Orsolya
Tervezett futamidő: 2021-2024
Támogatás összege: 95.835.060 Ft
Támogató: MTA
Program: Lendület
Azonosító: LP2019-4/2021

Prémium Posztdoktori támogatás – 2019. évi nyertesek 2021. évi támogatása: Öllerer Kinga

Témavezető: Öllerer Kinga
Tervezett futamidő: 2020-2022
Támogatás összege: 9.062.000 Ft
Támogató: MTA
Program: Posztdoktori
Azonosító: PPD2019-7/2021

Lezárt projektek

Ökoszisztémák fenntartható működtetése – klímaváltozás, tájhasználat, inváziók hatásának mérsékléséért

Témavezető: Báldi András
Tervezett futamidő: 2016-2020
Támogatás összege: 852.391.934 Ft
Program: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
Azonosító: GINOP–2.3.2–15–2016–00019
Projekt honlap: osz-ginop.ecolres.hu

Célok:  A pályázat általános célja a biodiverzitás – ökoszisztéma működés – ökoszisztéma-szolgáltatás hatásláncolat integrált vizsgálata elméleti közösségökológiai és módszertani fejlesztésekkel, valamint több idő- és térbeli léptéken végzett esettanulmányokkal. A specifikus cél az, hogy felderítsük a Pannon […]

Az evolúció fényében: elvek és megoldások 

Tervezett futamidő: 2017-2020
Támogatás összege: 746.885.735 Ft
Támogató: Európai Unió, Magyarország Kormánya
Program: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
Azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00057
Projekt honlap: evolginop.ecolres.hu

Céljaink: (1) Egy kritikus tömegű és sokféleségű, STABIL INTÉZETI HÁTTERŰ EVOLÚCIÓS KIVÁLÓSÁGI MŰHELY kialakítása, ÖT KÜLÖNBÖZŐ KUTATÓHELY kulcsfontosságú KUTATÓINAK együvé szervezésével. (2) Az így összehozott szellemi potenciál „termőre fordítása” olyan ALKALMAZÁSOK kidolgozásán keresztül, melyek semmilyen más […]