Projektek

Keresés a projektekben

Futó projektek

Halászok és horgászok hagyományos és helyi ökológiai tudásának felmérése a vizek fenntartható használatát segítő intézkedések tervezése érdekében

Témavezető Löki Viktor
Tervezett futamidő: 2021-2023
Támogatás összege: 22.600.000 Ft
Támogató: ELKH
Azonosító: SA-108/2021.

Löki Viktor fiatal kutatói pályázat

Fiatal kutatói pályázat (Malkocs Tamás)

Témavezető Várbíró Gábor
Tervezett futamidő: 2021-2023
Támogatás összege: 8.000.000 Ft
Támogató: ELKH
Azonosító: SA-65/2021.

Fiatal kutatói pályázat (Thu Huong Huynh Ngoc)

Témavezető Horváth Zsófia
Tervezett futamidő: 2021-2022
Támogatás összege: 4.955.000 Ft
Támogató: ELKH
Azonosító: SA-62/2021.

Funkcionális ökológiai labor

Témavezető Lukács Balázs András
Tervezett futamidő: 2012-2023
Támogatás összege: 9.200.000 Ft
Támogató: ELKH
Azonosító: SA-60/2021.

Fiatal Kutatói Pályázat (Varsha Rani)

Témavezető Vad Csaba
Tervezett futamidő: 2021-2022
Támogatás összege: 4.955.000 Ft
Támogató: ELKH
Azonosító: SA-56/2021.

Gyepgazdálkodási innováció a hagyományos ökológiai tudásra alapozva

Témavezető Molnár Zsolt
Tervezett futamidő: 2021-2023
Támogatás összege: 4.774.000 Ft
Támogató: ELKH
Azonosító: SA-67/2021.

Táji faktorok hatása a gyepek restaurációjára

Témavezető Halassy Melinda
Tervezett futamidő: 2021-2023
Támogatás összege: 11.000.000 Ft
Támogató: ELKH
Azonosító: SA-66/2021.

Potenciális természetes vegetáció a déli határon

Témavezető Botta-Dukát Zoltán
Tervezett futamidő: 2021-2023
Támogatás összege: 10.000.000 Ft
Támogató: ELKH
Azonosító: SA-64/2021.

Invázió a városban – ökológiai diagnosztika

Témavezető Garamszegi László Zsolt
Tervezett futamidő: 2021-2023
Támogatás összege: 11.900.000 Ft
Támogató: ELKH
Azonosító: SA-63/2021.

Búvósávok kialakításának hatása gyepi ízeltlábúakra

Témavezető Gallé Róbert
Tervezett futamidő: 2012-2023
Támogatás összege: 3.400.000 Ft
Támogató: ELKH
Azonosító: SA-58/2021.

Az ökoszisztémák fajgazdaságának és rezilienciájának fenntartása a magbank, magterjedés és megtelepedési dinamika új értelmezésével

Témavezető Valkó Orsolya
Tervezett futamidő: 2021-2024
Támogatás összege: 95.835.060 Ft
Támogató: MTA
Program: Lendület
Azonosító: LP2019-4/2021

Prémium Posztdoktori támogatás – 2019. évi nyertesek 2021. évi támogatása: Öllerer Kinga

Témavezető Öllerer Kinga
Tervezett futamidő: 2020-2022
Támogatás összege: 9.062.000 Ft
Támogató: MTA
Program: Posztdoktori
Azonosító: PPD2019-7/2021

Könyvtár- és adatbázisfejlesztés támogatása

Témavezető Vass Anna Johanna
Tervezett futamidő: 2021-2022
Támogatás összege: 22.600.000 Ft
Támogató: ELKH
Azonosító: SA-127/2021

2021. évi informatikai beszerzés támogatás

Témavezető Garamszegi László Zsolt
Tervezett futamidő: 2020-2022
Támogatás összege: 39.000.000 Ft
Támogató: ELKH
Azonosító: KÖ-54/2020.

2020. évi infrastruktúra-fejlesztés támogatása

Témavezető Garamszegi László Zsolt
Tervezett futamidő: 2020-2022
Támogatás összege: 79.900.000 Ft
Támogató: ELKH
Azonosító: IF-12/2020

Klímaváltozás-hatására megváltozó táplálékpreferencia és ennek közösségalakító és ökoszisztéma-szintű hatásai egy invazív rákfaj példáján

Témavezető Vad Csaba
Tervezett futamidő: 2021-2025
Támogató: NKFIH
Azonosító: FK 138215
Projekt honlap: NFKI-EPR

Újabb kutatások szerint a mindenevő táplálkozású ektoterm élőlények táplálék-preferenciájukat megváltoztatva alkalmazkodnak a növekvő hőmérséklettel változó anyagcsere-folyamataik biztosítására. Kutatásunk célja annak megértése, hogy ez a táplálékpreferencia-változás hogyan hat az élőlényközösségek dinamikájára és ehhez kapcsolódóan az ökoszisztéma működésére. […]

A többfajú növényi invázió hatása a lokális és táji szintű diverzitásra

Témavezető Lengyel Attila
Tervezett futamidő: 2021-2024
Program: OTKA
Azonosító: 138859
Projekt honlap: OTKA-EPR

A biológiai inváziók az egyik legnagyobb kihívást jelentik korunkban az emberiség számára. A távoli utazások megszaporodása és az élőhelyek tönkretétele miatt egyre gyakrabban tapasztalható világszerte a eredetileg távoli vidékekről behurcolt fajok megtelepedése olyan élőhelyeken, ahol korábban […]

A táj hatása a rovarbeporzók eloszlására

Témavezető Riho Marja
Tervezett futamidő: 2022-2023
Támogató: Európai Bizottság
Program: EU-H2020
Azonosító: Marie Sklodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowship - HAPPYBEE-2021

A rovarbeporzók fogyatkozása komoly problémává vált. Az EU által finanszírozott Happybee projekt a beporzó rovarok kis- és nagyüzemi mezőgazdasággal, az erdők közelségével és a terménytípussal való kapcsolatát elemzi, és áttekinti a különböző fajok gyakoriságát.

Lezárt projektek

Ökoszisztémák fenntartható működtetése – klímaváltozás, tájhasználat, inváziók hatásának mérsékléséért

Témavezető: Báldi András
Tervezett futamidő: 2016-2020
Támogatás összege: 852.391.934 Ft
Azonosító: GINOP–2.3.2–15–2016–00019
Projekt honlap: osz-ginop.ecolres.hu

Célok:  A pályázat általános célja a biodiverzitás – ökoszisztéma működés – ökoszisztéma-szolgáltatás hatásláncolat integrált vizsgálata elméleti közösségökológiai és módszertani fejlesztésekkel, valamint több idő- és térbeli léptéken végzett esettanulmányokkal. A specifikus cél az, hogy felderítsük a Pannon […]

Az evolúció fényében: elvek és megoldások 

Tervezett futamidő: 2017-2020
Támogatás összege: 746.885.735 Ft
Támogató: Európai Bizottság
Program: Mecenatúra
Azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00057
Projekt honlap: Mezokozmosz

Céljaink: (1) Egy kritikus tömegű és sokféleségű, STABIL INTÉZETI HÁTTERŰ EVOLÚCIÓS KIVÁLÓSÁGI MŰHELY kialakítása, ÖT KÜLÖNBÖZŐ KUTATÓHELY kulcsfontosságú KUTATÓINAK együvé szervezésével. (2) Az így összehozott szellemi potenciál „termőre fordítása” olyan ALKALMAZÁSOK kidolgozásán keresztül, melyek semmilyen más […]