Projektek

Keresés a projektekben

Futó projektek

Könyvtár- és adatbázisfejlesztés támogatása

Témavezető: Vass Anna Johanna
Tervezett futamidő: 2021-2022
Támogatás összege: 22.600.000 Ft
Támogató: ELKH
Azonosító: SA-127/2021

2021. évi informatikai beszerzés támogatás

Tervezett futamidő: 2020-2022
Támogatás összege: 39.000.000 Ft
Támogató: ELKH
Azonosító: KÖ-54/2020.

2020. évi infrastruktúra-fejlesztés támogatása

Tervezett futamidő: 2020-2022
Támogatás összege: 79.900.000 Ft
Támogató: ELKH
Azonosító: IF-12/2020

Biodiverzitás a mezőgazdaság és az urbanizáció szorításában

Témavezető: Batáry Péter
Tervezett futamidő: 2020-2025
Támogató: NKFIH
Azonosító: KKP 133839

A biodiverzitás-csökkenés egyik fő kiváltója az élőhelyek eltűnésével és degradációjával járó tájhasználatváltozás. A fenntartható fejlődéshez olyan természetvédelmi stratégiára van szükség, amely a táj teljes egészét figyelembe veszi. A városi és agrárökoszisztémák biodiverzitása és a hozzájuk kapcsolódó […]

Klímaváltozás-hatására megváltozó táplálékpreferencia és ennek közösségalakító és ökoszisztéma-szintű hatásai egy invazív rákfaj példáján

Témavezető: Vad Csaba
Tervezett futamidő: 2021-2025
Támogató: NKFIH
Azonosító: FK 138215
Projekt honlap: NFKI-EPR

Újabb kutatások szerint a mindenevő táplálkozású ektoterm élőlények táplálék-preferenciájukat megváltoztatva alkalmazkodnak a növekvő hőmérséklettel változó anyagcsere-folyamataik biztosítására. Kutatásunk célja annak megértése, hogy ez a táplálékpreferencia-változás hogyan hat az élőlényközösségek dinamikájára és ehhez kapcsolódóan az ökoszisztéma működésére. […]

A többfajú növényi invázió hatása a lokális és táji szintű diverzitásra

Témavezető: Lengyel Attila
Tervezett futamidő: 2021-2024
Program: OTKA
Azonosító: 138859
Projekt honlap: OTKA-EPR

A biológiai inváziók az egyik legnagyobb kihívást jelentik korunkban az emberiség számára. A távoli utazások megszaporodása és az élőhelyek tönkretétele miatt egyre gyakrabban tapasztalható világszerte a eredetileg távoli vidékekről behurcolt fajok megtelepedése olyan élőhelyeken, ahol korábban […]

A táj hatása a rovarbeporzók eloszlására

Témavezető: Marja, Riho
Tervezett futamidő: 2022-2023
Támogató: Európai Bizottság
Program: EU-H2020
Azonosító: Marie Sklodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowship - HAPPYBEE-2021

A rovarbeporzók fogyatkozása komoly problémává vált. Az EU által finanszírozott Happybee projekt a beporzó rovarok kis- és nagyüzemi mezőgazdasággal, az erdők közelségével és a terménytípussal való kapcsolatát elemzi, és áttekinti a különböző fajok gyakoriságát.

Természetes mozaikos élőhelyek fragmentációjának hatása a biodiverzitásra az északi és déli féltekén

Témavezető: Batáry Péter
Tervezett futamidő: 2022-2024
Támogatás összege: 4.318.272 Ft
Támogató: NKFIH
Program: TéT
Azonosító: 2019-2.1.11-TÉT-2020-00110

Az egyre intenzívebbé váló mezőgazdasági tájhasználat miatt a szárazföldi élőhelyek biodiverzitása jelentős mértékben csökkent. A művelés alá nem kerülő szárazföldi élőhelyek is átalakulnak, területük csökken, egymástól távoli, izolált élőhelyfoltokként maradnak fent. Számos kutatás vizsgálta már a […]

MTA Lendület 2019: Vegetáció és magbank dinamika

Témavezető: Valkó Orsolya
Tervezett futamidő: 2019-2024
Támogató: MTA
Program: Lendület
Azonosító: LP2019-4-/2019

Kutatócsoportunk célja, hogy a magok ökológiai rendszerekben betöltött szerepének megismerésével megoldásokat találjunk a gyepi ökoszisztémák biodiverzitásának és működésének hosszú távú fenntartására. A gyepek a Föld szárazföldi területeinek közel 40%-át borító kiemelten fajgazdag és változatos közösségek, amelyekhez […]

Paradigmaváltás szükségessége a természetvédelem területén: a tájstruktúra hatásának fontossága a biodiverzitás mintázatokra és funkcióikra

Témavezető: Batáry Péter
Tervezett futamidő: 2018-2022
Támogatás összege: 254 416 720 Ft
Támogató: NKFIH
Azonosító: LP2018-1/2018, LP2018-1/2020

Mind a mezőgazdaság egyre intenzívebbé válása, mind a növekvő városiasodás a természetes élőhelyek leromlásához vezet, mely negatívan hat az ottani élővilágra és azok ökoszisztéma funkcióira (pl. a növények beporzására). Ezek a hatások azonban nem csak helyben […]

Lezárt projektek

Ökoszisztémák fenntartható működtetése – klímaváltozás, tájhasználat, inváziók hatásának mérsékléséért

Témavezető: Báldi András
Tervezett futamidő: 2016-2020
Támogatás összege: 852.391.934 Ft
Program: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
Azonosító: GINOP–2.3.2–15–2016–00019
Projekt honlap: osz-ginop.ecolres.hu

Célok:  A pályázat általános célja a biodiverzitás – ökoszisztéma működés – ökoszisztéma-szolgáltatás hatásláncolat integrált vizsgálata elméleti közösségökológiai és módszertani fejlesztésekkel, valamint több idő- és térbeli léptéken végzett esettanulmányokkal. A specifikus cél az, hogy felderítsük a Pannon […]

Az evolúció fényében: elvek és megoldások 

Tervezett futamidő: 2017-2020
Támogatás összege: 746.885.735 Ft
Támogató: Európai Unió, Magyarország Kormánya
Program: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
Azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00057
Projekt honlap: evolginop.ecolres.hu

Céljaink: (1) Egy kritikus tömegű és sokféleségű, STABIL INTÉZETI HÁTTERŰ EVOLÚCIÓS KIVÁLÓSÁGI MŰHELY kialakítása, ÖT KÜLÖNBÖZŐ KUTATÓHELY kulcsfontosságú KUTATÓINAK együvé szervezésével. (2) Az így összehozott szellemi potenciál „termőre fordítása” olyan ALKALMAZÁSOK kidolgozásán keresztül, melyek semmilyen más […]

A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok

Témavezető: Török Katalin
Tervezett futamidő: 2016. okt. 1. - 2022. máj. 31.
Támogatás összege: 1 063 210 905 Ft. Ebből az ÖK költségkeret: 187 037 000 Ft
Támogató: Agrárminisztérium
Program: KEHOP
Azonosító: KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001
Projekt honlap: A projekt hivatalos weboldala

Az EU Biológiai Sokféleség Stratégia elfogadásával a tagállamok vállalták, hogy a biológiai sokféleség csökkenésének és az ökoszisztéma-szolgáltatások romlásának megállítása érdekében 2020-ig a zöld infrastruktúra fejlesztése révén helyreállítják a leromlott ökoszisztémák 15%-át. Az Európai Unió törekvéseivel összhangban […]

Megújuló adatokra támaszkodó, ökoszisztéma-szolgáltatás alapú zöldinfrastruktúra-fejlesztések stratégiai tervezésének megalapozása (projekt-előkészítés)

Témavezető: Török Katalin
Tervezett futamidő: 2021. július 1. – 2023. január 31.
Támogatás összege: 80.448.000 Ft
Támogató: Agrárminisztérium
Program: KEHOP
Azonosító: KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2021-00002

A projekt KEHOP 4.3.0-VEKOP-15- 2016-00001 országos hatású kiemelt projekt (honlap: termeszetem.hu) eredményeire épül, az annak részét képező ÖKOSZISZTÉMA-SZOLGÁLTATÁSOK (NÖSZTÉP), illetve ZÖLDINFRASTRUKTÚRA fejlesztési elemek második ütemeként értelmezhető kiemelt fejlesztést alapozza meg. A KEHOP 4.3.0-VEKOP-15-2016-00001 projekt keretében elvégzett […]