Projektek

Befejezett projekt

OMFB-00307/2005; HR-15/2004 (2005)
Magyar és horvát vizek Centrales és Dinophyta fajainak kutatása , Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora
OMFB-00315/2005, E-34/04 (2005)
Magyar és spanyol vizek Centrales és Dinophyta flórája, Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora
047160 (2004 - 2009)
Komplex biodiverzitási tanulmányok kéregtelepû zuzmótaxonokon, Farkas Edit, az MTA doktora
Magyar-szlovén bilaterális együttműködés, TéT Alapítvány (2004 - 2005)
Vízjárás és a rizoszféra működése vizes területeken
OTKA T 042977 (2004 - 2010)
Fitoplankton produktivitás és diverzitás pikoplankton dominanciájú vízterekben
(2003)
A Balaton planktonikus és üledéklakó algaegyüteseinek szerepe és szabályozó tényezői MTA-MeH
043148 (2003 - 2007)
Összehasonlító kémiai vizsgálatok a Lamiaceae család és rokonsági körében (elsősorban a Verbenaceae családban) néhány taxonnál különös tekintettel a Salvia, Stachy, Vitex nemzetség másodlagos anyagcseretermékeire.
Flora Iberica kutatások (2003)
Flora Iberica kutatások: alga taxonómia, ökológia, Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora
NASA Mars program (2003)
Három magashegyi tó (Laguna Blanca, Laguna Verde – 4200m, Licancabur Summit Lake – 5800m, Andok, Bolivia) kutatása az UV sugárzás és extrém környezeti tényezők hatásai, Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora
OTKA T 032609 (2003)
A Duna Centrales kovaalga fajegyüttesei (taxonómiai összetétel, eredet, regenerálódási források, Kiss Keve Tihamér, az MTA doktora
PD 45973 (2003 - 2006)
A hazai növényvilág flóra- és vegetációtörténeti szempontból érdekes fajainak taxonómiai vizsgálata
British Council és TéT (2002 - 2005)
Quantifying and differentiating the sources of stress on macrophyte development through remote sensing
KAC (2002 - 2002)
A tiszavirág telepeinek felmérése és a telepszerkezet vizsgálata , Lengyel Szabolcs, az MTA doktora
MÉTA Program (2002)
Magyarország természetes növényzeti örökségének felmérése és összehasonlító értékelése , Molnár Zsolt, az MTA doktora
NKFP-3B/0008/2002 (2002)
Több restaurációs módszert együtt vizsgáló kísérlet, Török Katalin, PhD

Oldalak