KLÍMAHATÁS - Az éghajlatváltozás hatásainak komplex vizsgálata, nemzetközi K+F pályázatok előkészítése a Nyugat-magyarországi Egyetemen

HU Új Széchenyi Terv (TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0023, 2015 - 2015, Befejezett projekt)
A projekt fő vezetője: 
Dr. Divós Ferenc
A projektet vezető intézmény: 
Nyugat-magyarországi Egyetem
Rövid leírás: 

A "KLÍMAHATÁS - Az éghajlatváltozás hatásainak komplex vizsgálata, nemzetközi K+F pályázatok előkészítése a Nyugat-magyarországi Egyetemen" című projekt konzorcium formában valósul meg, a konzorcium vezetője a Nyugat-magyarországi Egyetem, konzorciumi partner az MTA Ökológiai Kutatóközpont. A projekt azonosítója TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0023, a kutatás az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A projekt a Nyugat-magyarországi Egyetem valamint az MTA Ökológiai Kutatóközpont kutatócsoportjaira, rendelkezésre álló infrastruktúrájára, valamint működő laboratóriumainak személyi állományára alapozva olyan interdiszciplináris alap- és célzott alapkutatásokat folytató kutatói csoportok létrehozását célozza, amelyek az egyetem különböző tudományterületein dolgozó kutatókkal kibővítve, valamint a gazdasági szféra képviselői – potenciális Horizont 2020 partner helyi vállalkozások – alkalmassá válnak az Európai Unió kutatási programjaiban való részvételre, különös tekintettel a Horizont 2020 programra.
Az MTA Ökológiai Kutatóközpont felelős az "Interdiszciplináris kutatócsoport kialakítása az erdei biodiverzitást meghatározó faállomány jellemzők feltárása céljából" című tevékenység mevalósulásááért. Ennek keretében nemzetközi publikációkat és magyar nyelvű tanulmányokat készítünk elő a "Faállomány, termőhelyi változók és különböző élőlénycsoportok biodiverzitás közötti összefüggések feltárása (Őrs-Erdő projekt)” és a „A hazai tölgyesek összehasonlító vizsgálata” témakörökben. Ezen kívül egy nemzetközi pályázat előkészítésén dolgozunk, amely európai léptékben vizsgálná különböző élőlénycsoportok biodiverzitása közötti, valamint az élőlénycsoportok és a faállomány közötti összefüggések feltárását lombos erdőkben.

A Projekt adatai:
Projekt címe:
magyarul: KLÍMAHATÁS - Az éghajlatváltozás hatásainak komplex vizsgálata, nemzetközi K+F pályázatok előkészítése a Nyugat-magyarországi Egyetemen
angolul: Complex assessment of climate change impacts - preparing international R&D projects in the University of West Hungary
Projekt azonosító:
TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0023
Főpályázó:
Nyugat-magyarországi Egyetem
Konzorciumi partner:
Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont
Támogatási összeg:
Projekt bruttó összköltsége: 287 064 552 Ft
Kedvezményezettek között összegszerűen az alábbiak szerint oszlik meg:
- Nyugat-magyarországi Egyetem: 269 300 004 Ft
- Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont: 17 764 548 Ft
Projekt vezetés:
- Szakmai vezető: Prof. Dr. Divós Ferenc
- Projektmenedzser: Dr. Polgár András
- Pénzügyi vezető: Huber Hedvig
- Szakmai koordinátor: Dr. Gálos Borbála
- Projektmenedzser-helyettes: Joóbné Dr. Preklet Edina
- Pénzügyi asszisztens: Grebenár Bernadett
Projekt megvalósítási időszaka: 2015.04.02. - 2015.11.30.
Záró beszámoló benyújtásának végső határideje: 2015.12.31.
Megvalósítás és fenntartás: 9400, Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4., HRSZ:7183

Kapcsolódó publikációk: 

2015

Bölöni, J. (szerk.) (2015): Tanulmányok a félszáraz tölgyesek ökológiai viszonyairól. MTA Ökológiai Kutatóközpont Tanulmányai 1, MTA Ökológiai Kutatóközpont, Tihany
Kutszegi, G., Siller, I., Dima, B., Takács, K., Merényi, Zs., Varga, T., Turcsányi, G., Bidló, A., Ódor, P. (2015): Drivers of macrofungal species composition in temperate forests, West Hungary: functional groups compared Fungal Ecology 17: pp. 69-83.
Kutszegi, G., Siller, I., Dima, B., Takács, K., Merényi, Zs., Varga, T., Turcsányi, G., Bidló, A., Ódor, P. (2015): Drivers of macrofungal species composition in temperate forests, West Hungary: functional groups compared Fungal Ecology 17: pp. 69-83.
Ódor, P. (szerk.) (2015): A biodiverzitást meghatározó környezeti változók vizsgálata az őrségi erdőkben. MTA Ökológiai Kutatóközpont Tanulmányai 2. MTA Ökológiai Kutatóközpont, Tihany. 67 pp.