Tanulmányok

IPBES – A biodiverzitás és ökoszisztéma szogáltatások regionális értékelése Európára és a közép-ázsiai régióra

2022

„Ennek az Európáról és Közép-Ázsiáról szóló értékelésnek az elkészítésében több mint 250 szakértő vett részt elsősorban ebből a régióból. … Ezt a regionális értékelést 2018-ban az IPBES döntéshozó testülete hagyta jóvá az akkori 129 részes állam […]

Út a fenntarthatóság felé: Ökológiai kihívások

2021

Csákvári Edina, Fabók Veronika és Báldi András (2021) Szakértői tanulmány – vezetői összefoglaló

Természet és lelki egészség

2021

Mihók Barbara, Fekete Márta, Frankó Luca, Martos Tamás, Pataki György, Sallay Viola, Báldi András ELKH Ökológiai Kutatóközpont, Vácrátót – Budapest, 37 old., ISBN 978-615-6375-00-1

Környezeti jövőkutatás – Magyarország 2050

2019

A kutatás és tanulmány tárgya a hazai természeti környezet és azon belül kiemelten az ökoszisztémák lehetséges változásainak feltérképezése a még belátható jövőn belül, 2050 időhorizontján. E lehetséges változásokból kibonthatóak a hazai társadalom számára várhatóan hasznosítható eredményeket […]

Erdőrezervátum Füzetek: A Fényi-erdő, Égett kocka 2018-ban

2018

Nyolcvan éve fogalmazta meg Soó Rezső, a Debreceni Tudományegyetem professzora: „Az egész Nyírségben nincs több ilyen eredeti ősállapotban megmaradt állomány …”. A Fényi-erdő az Alföld és Magyarország páratlanul értékes maradványerdeje … Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Bíró […]

Útmutató élőhelyek kertépítészeti stilizálásához.

2016

Bede-Fazekas Ákos, Sántha Eszter, Bubics Benedek, Kubik Emese Flóra, Kenyeres Dóra, Kocsis Klára, Major Imola, Tihanyi Barbara és Somodi Imelda MTA Ökológiai Kutatóközpont, Tihany, pp. 35. Megjelent az MTA Ökológiai Kutatóközpont tanulmánykötet sorozatának harmadik kötete: Bede-Fazekas […]

A biodiverzitást meghatározó környezeti változók vizsgálata az őrségi erdőkben.

2015

Ódor Péter (szerk.) 2015. A biodiverzitást meghatározó környezeti változók vizsgálata az őrségi erdőkben. MTA Ökológiai Kutatóközpont Tanulmányai 2. MTA Ökológiai Kutatóközpont, Tihany. 67 pp. A környezeti tényezők (elsősorban a faállomány) és az erdei biodiverzitás összefüggéseit vizsgáltuk […]

Tanulmányok a félszáraz tölgyesek ökológiai viszonyairól.

2015

Szerk.: Bölöni János MTA Ökológiai Kutatóközpont Tanulmányai 1, MTA Ökológiai Kutatóközpont, Tihany, 61 pp. A tanulmánykötet három részből áll: Ádám, R., Ódor, P. és Bölöni, J. Állományjellemzők hatása a gyepszint fajösszetételére cseres-kocsánytalan tölgyes erdőkben. Aszalós, R., […]