PhD-, MSc-témák

Az ÖK kutatói, témavezetői által kiírt témajavaslatok egyetemi és doktori iskola hallgatóknak.

Témacím Témavezető
Többfajú növényi inváziók hatása a növényzet lokális és táji léptékű diverzitására Lengyel Attila, PhD
Statikus és dinamikus tartalékképzés (farmolás) modellezése prokarióták esetén
Spontán erdősödő-cserjésedő gyepek vegetációdinamikai vizsgálata az Északi-középhegységben és az Alföldön Demeter László
Potenciálisvegetáció-térképek alkalmazási lehetőségei a tájvédelemben, tájrehabilitációban, térségi tervezésben és zöldúttervezésben Bede-Fazekas Ákos, PhD
Potenciális és aktuális vegetáció közti különbség mint a táj természetességének indikátora Bede-Fazekas Ákos, PhD
Népi állatismeret ökológiai és természetvédelmi vonatkozásai: etnozoológiai kutatások a Kárpát-medence és Moldva magyarlakta területein Ulicsni Viktor
Nem őshonos, inváziós növényfajok hatása a parlagszukcesszióra Csecserits Anikó, PhD
Milyen természeti, gazdasági és szociális háttérváltozók befolyásolják a hazai ökoszisztéma szolgáltatások területi mintázatait? Tanács Eszter, PhD
Milyen hatással vannak a telepített vadvirágos parcellák a szomszédos mezőgazdasági területek élővilágára? András BÁLDI, DSc, member of the Academia Europaea
Méhlegelők szerepének és a méhészek által használt növényfajok megítélésének változása az elmúlt 100 évben – egy irodalomelemzés Kovács-Hostyánszki Anikó, PhD
Madarak megtelepedése és élőhely használata telepített vadvirágos parcellákban András BÁLDI, DSc, member of the Academia Europaea
Különböző erdőgazdálkodási módok hatása a termőhelyre, biodiverzitásra és felújulásra Ódor Péter, az MTA doktora
Kiválasztott vegetációtípus osztályozása és tipizálása egy tágabb földrajzi régióra kiterjedően fajkompozíció és növényi jellegek alapján Lengyel Attila, PhD
Kiválasztott terület potenciális vegetációt figyelembe vevő rehabilitációja vagy területrendezési terve/koncepciója Bede-Fazekas Ákos, PhD
Kiválasztott élőhely/társulás/növényfaj potenciális elterjedésének modellezése Bede-Fazekas Ákos, PhD
Kiskunsági pásztorok és tanyasiak hagyományos ökológiai tudása növények és növényzet kapcsán Molnár Zsolt, az MTA doktora
Homoki gyepek restaurációja Halassy Melinda, PhD
Fenológiai modellek a tájépítészeti dísznövény-alkalmazás szolgálatában Bede-Fazekas Ákos, PhD
Erdőrezervátumok ökológiai és faállomány-dinamikai kutatása Horváth Ferenc, PhD
Erdészeti, néprajzi, helytörténeti és agrár szakirodalom ökológiai értelmezésben Öllerer Kinga, PhD
Erdei madárközösségek szerveződése ártéri erdőkben, inváziós fafajok jelenlétében Ónodi Gábor, PhD (harkályfélék kutatása)
Éghajlatváltozás hatása a tájvédelem és tájrehabilitáció eszköztárára, ill. a tájrehabilitációs növényalkalmazásra Bede-Fazekas Ákos, PhD
Dinamikus évelőkiültetések szabadtéri alkalmazási lehetőségei, illetve az alkalmazás műszaki, esztétikai és társadalmi vonatkozásai Bede-Fazekas Ákos, PhD
Darwini medicina
Biome-BGC ökoszisztéma modellezés Horváth Ferenc, PhD

Oldalak