PhD-, MSc-témák

Az ÖK kutatói, témavezetői által kiírt témajavaslatok egyetemi és doktori iskola hallgatóknak.

Témacím Témavezetőcsökkenő sorrend
Statikus és dinamikus tartalékképzés (farmolás) modellezése prokarióták esetén
A fragmentáció hatása a biodiverzitásra vízi metaközösségekben
Darwini medicina
Erdőrezervátumok ökológiai és faállomány-dinamikai kutatása Horváth Ferenc, PhD
Biome-BGC ökoszisztéma modellezés Horváth Ferenc, PhD
Kiskunsági pásztorok és tanyasiak hagyományos ökológiai tudása növények és növényzet kapcsán Molnár Zsolt, az MTA doktora
Különböző erdőgazdálkodási módok hatása a termőhelyre, biodiverzitásra és felújulásra Ódor Péter, az MTA doktora
Beporzó rovarok vizsgálatára irányuló kutatások Báldi András, az MTA doktora
Homoki gyepek restaurációja Halassy Melinda, PhD
Méhlegelők szerepének és a méhészek által használt növényfajok megítélésének változása az elmúlt 100 évben – egy irodalomelemzés Kovács-Hostyánszki Anikó, PhD
Kiválasztott vegetációtípus osztályozása és tipizálása egy tágabb földrajzi régióra kiterjedően fajkompozíció és növényi jellegek alapján Lengyel Attila, PhD
Többfajú növényi inváziók hatása a növényzet lokális és táji léptékű diverzitására Lengyel Attila, PhD
Milyen hatással vannak a telepített vadvirágos parcellák a szomszédos mezőgazdasági területek élővilágára? András BÁLDI, DSc, member of the Academia Europaea
Madarak megtelepedése és élőhely használata telepített vadvirágos parcellákban András BÁLDI, DSc, member of the Academia Europaea
Spontán erdősödő-cserjésedő gyepek vegetációdinamikai vizsgálata az Északi-középhegységben és az Alföldön Demeter László
Nem őshonos, inváziós növényfajok hatása a parlagszukcesszióra Csecserits Anikó, PhD
Kiválasztott élőhely/társulás/növényfaj potenciális elterjedésének modellezése Bede-Fazekas Ákos, PhD
Kiválasztott terület potenciális vegetációt figyelembe vevő rehabilitációja vagy területrendezési terve/koncepciója Bede-Fazekas Ákos, PhD
A permakultúra elveinek érvényesítése a tájtervezés/szabadtértervezés/kerttervezés során Bede-Fazekas Ákos, PhD
Potenciálisvegetáció-térképek alkalmazási lehetőségei a tájvédelemben, tájrehabilitációban, térségi tervezésben és zöldúttervezésben Bede-Fazekas Ákos, PhD
Dinamikus évelőkiültetések szabadtéri alkalmazási lehetőségei, illetve az alkalmazás műszaki, esztétikai és társadalmi vonatkozásai Bede-Fazekas Ákos, PhD
Potenciális és aktuális vegetáció közti különbség mint a táj természetességének indikátora Bede-Fazekas Ákos, PhD
Éghajlatváltozás hatása a tájvédelem és tájrehabilitáció eszköztárára, ill. a tájrehabilitációs növényalkalmazásra Bede-Fazekas Ákos, PhD
Fenológiai modellek a tájépítészeti dísznövény-alkalmazás szolgálatában Bede-Fazekas Ákos, PhD
Erdei madárközösségek szerveződése ártéri erdőkben, inváziós fafajok jelenlétében Ónodi Gábor, PhD (harkályfélék kutatása)

Oldalak