PhD-, MSc-témák

Az ÖK kutatói, témavezetői által kiírt témajavaslatok egyetemi és doktori iskola hallgatóknak.

Témacím Témavezetőnövekvő sorrend
A hazai csípőszúnyog fauna monitorozása innovatív módszerekkel Garamszegi László Zsolt, az MTA doktora
Az agrártáj hatása élőhelyfoltok biológiai és funkcionális diverzitására valamint ökoszisztéma szolgáltatásaira Korányi Dávid, PhD
Beporzó rovarok és virágzó növények közötti interakciók vizsgálata Török Edina, PhD
Népi állatismeret ökológiai és természetvédelmi vonatkozásai: etnozoológiai kutatások a Kárpát-medence és Moldva magyarlakta területein Ulicsni Viktor
Az eukarióta endomembránok eredete Zachar István, PhD
A parazitikus mitokondrium eredet hipotézisének modellezése Zachar István, PhD
Milyen természeti, gazdasági és szociális háttérváltozók befolyásolják a hazai ökoszisztéma szolgáltatások területi mintázatait? Tanács Eszter, PhD
Erdészeti, néprajzi, helytörténeti és agrár szakirodalom ökológiai értelmezésben Öllerer Kinga, PhD
Erdei madárközösségek szerveződése ártéri erdőkben, inváziós fafajok jelenlétében Ónodi Gábor, PhD (harkályfélék kutatása)
Kiválasztott terület potenciális vegetációt figyelembe vevő rehabilitációja vagy területrendezési terve/koncepciója Bede-Fazekas Ákos, PhD
A permakultúra elveinek érvényesítése a tájtervezés/szabadtértervezés/kerttervezés során Bede-Fazekas Ákos, PhD
Potenciálisvegetáció-térképek alkalmazási lehetőségei a tájvédelemben, tájrehabilitációban, térségi tervezésben és zöldúttervezésben Bede-Fazekas Ákos, PhD
Dinamikus évelőkiültetések szabadtéri alkalmazási lehetőségei, illetve az alkalmazás műszaki, esztétikai és társadalmi vonatkozásai Bede-Fazekas Ákos, PhD
Potenciális és aktuális vegetáció közti különbség mint a táj természetességének indikátora Bede-Fazekas Ákos, PhD
Éghajlatváltozás hatása a tájvédelem és tájrehabilitáció eszköztárára, ill. a tájrehabilitációs növényalkalmazásra Bede-Fazekas Ákos, PhD
Fenológiai modellek a tájépítészeti dísznövény-alkalmazás szolgálatában Bede-Fazekas Ákos, PhD
Kiválasztott élőhely/társulás/növényfaj potenciális elterjedésének modellezése Bede-Fazekas Ákos, PhD
Nem őshonos, inváziós növényfajok hatása a parlagszukcesszióra Csecserits Anikó, PhD
Spontán erdősödő-cserjésedő gyepek vegetációdinamikai vizsgálata az Északi-középhegységben és az Alföldön Demeter László
Madarak megtelepedése és élőhely használata telepített vadvirágos parcellákban András BÁLDI, DSc, member of the Academia Europaea
Milyen hatással vannak a telepített vadvirágos parcellák a szomszédos mezőgazdasági területek élővilágára? András BÁLDI, DSc, member of the Academia Europaea
Kiválasztott vegetációtípus osztályozása és tipizálása egy tágabb földrajzi régióra kiterjedően fajkompozíció és növényi jellegek alapján Lengyel Attila, PhD
Többfajú növényi inváziók hatása a növényzet lokális és táji léptékű diverzitására Lengyel Attila, PhD
Méhlegelők szerepének és a méhészek által használt növényfajok megítélésének változása az elmúlt 100 évben – egy irodalomelemzés Kovács-Hostyánszki Anikó, PhD
Homoki gyepek restaurációja Halassy Melinda, PhD

Oldalak