PhD-, MSc-témák

Az ÖK kutatói, témavezetői által kiírt témajavaslatok egyetemi és doktori iskola hallgatóknak.

Témacímcsökkenő sorrend Témavezető
A fragmentáció hatása a biodiverzitásra vízi metaközösségekben
A hazai csípőszúnyog fauna monitorozása innovatív módszerekkel Garamszegi László Zsolt, az MTA doktora
A parazitikus mitokondrium eredet hipotézisének modellezése Zachar István, PhD
A permakultúra elveinek érvényesítése a tájtervezés/szabadtértervezés/kerttervezés során Bede-Fazekas Ákos, PhD
Az agrártáj hatása élőhelyfoltok biológiai és funkcionális diverzitására valamint ökoszisztéma szolgáltatásaira Korányi Dávid
Az eukarióta endomembránok eredete Zachar István, PhD
Beporzó rovarok és virágzó növények közötti interakciók vizsgálata Török Edina, PhD
Beporzó rovarok vizsgálatára irányuló kutatások Báldi András, az MTA doktora
Biome-BGC ökoszisztéma modellezés Horváth Ferenc, PhD
Darwini medicina
Dinamikus évelőkiültetések szabadtéri alkalmazási lehetőségei, illetve az alkalmazás műszaki, esztétikai és társadalmi vonatkozásai Bede-Fazekas Ákos, PhD
Éghajlatváltozás hatása a tájvédelem és tájrehabilitáció eszköztárára, ill. a tájrehabilitációs növényalkalmazásra Bede-Fazekas Ákos, PhD
Erdei madárközösségek szerveződése ártéri erdőkben, inváziós fafajok jelenlétében Ónodi Gábor, PhD (harkályfélék kutatása)
Erdészeti, néprajzi, helytörténeti és agrár szakirodalom ökológiai értelmezésben Öllerer Kinga, PhD
Erdőrezervátumok ökológiai és faállomány-dinamikai kutatása Horváth Ferenc, PhD
Fenológiai modellek a tájépítészeti dísznövény-alkalmazás szolgálatában Bede-Fazekas Ákos, PhD
Homoki gyepek restaurációja Halassy Melinda, PhD
Kiskunsági pásztorok és tanyasiak hagyományos ökológiai tudása növények és növényzet kapcsán Molnár Zsolt, az MTA doktora
Kiválasztott élőhely/társulás/növényfaj potenciális elterjedésének modellezése Bede-Fazekas Ákos, PhD
Kiválasztott terület potenciális vegetációt figyelembe vevő rehabilitációja vagy területrendezési terve/koncepciója Bede-Fazekas Ákos, PhD
Kiválasztott vegetációtípus osztályozása és tipizálása egy tágabb földrajzi régióra kiterjedően fajkompozíció és növényi jellegek alapján Lengyel Attila, PhD
Különböző erdőgazdálkodási módok hatása a termőhelyre, biodiverzitásra és felújulásra Ódor Péter, az MTA doktora
Madarak megtelepedése és élőhely használata telepített vadvirágos parcellákban András BÁLDI, DSc, member of the Academia Europaea
Méhlegelők szerepének és a méhészek által használt növényfajok megítélésének változása az elmúlt 100 évben – egy irodalomelemzés Kovács-Hostyánszki Anikó, PhD
Milyen hatással vannak a telepített vadvirágos parcellák a szomszédos mezőgazdasági területek élővilágára? András BÁLDI, DSc, member of the Academia Europaea

Oldalak