Kutatócsoportok

Felbukkanó Kórokozók Ökológiája Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője:

tudományos főmunkatárs

A kutatócsoport tagjai:

Rózsa Lajos, az MTA doktora

tudományos tanácsadó

Szabó Éva

tudományos segédmunkatárs

Daniel R. Brooks

kutató professzor

A kutatócsoport tevékenysége:

A csoport kutatási területe a paraziták és kórokozók járványtana, evolúciója és ökológiája. Vizsgálataink arra irányulnak, hogy pontosabban megértsük az emberi és állati élősködők biológiáját (beleértve a mikrobiális kórokozókat és a makroparazitákat) és természetes ciklusát, valamint ezek kapcsolatát a gazdáikkal. Kiemelt figyelmet fordítunk a klímaváltozás és az emberi természetpusztítás hatására felbukkanó kórokozók járványtani és ökológiai vizsgálatára. A feltárt összefüggések gyakorlati alkalmazása is céljaink között szerepel pl. a DAMA (Document, Assess, Monitor, Act) protokoll segítségével történő járványmegelőzésben. Kutatjuk a kórokozókat terjesztő vektorok, pl. a kullancsok járványtani szerepét és ezek városi környezetben való jelenlétét. Dolgozunk a kullancsok által okozott fertőző és nem fertőző betegségek evolúciós hátterének megértésén a darwini logika segítségével. Foglalkozunk a kórokozókkal, betegségekkel és járványokkal kapcsolatos tudománytörténeti, viselkedésbiológiai és biopolitikai kérdésekkel. Vizsgáljuk a gazda-patogén kölcsönhatásokat és az így kialakuló betegségeket molekuláris biológiai, immunológiai, ökológiai és elméleti evolúciós szempontokból.

Válogatott publikációk

Földvári Gábor; Szabó Éva; Tóth Gábor Endre; Lanszki Zsófia; Zana Brigitta; Varga Zsaklin; Kemenesi Gábor: Emergence of Hyalomma marginatum and Hyalomma rufipes adults revealed by citizen science tick monitoring in Hungary TRANSBOUNDARY AND EMERGING DISEASES Paper: 14563 , 25 p.
2022

Rózsa, Lajos; Moldovan, Evelyn.: Relationship between body size and sexual size dimorphism in Syringophilid Quill Mites PARASITOLOGY RESEARCH. 121: 891-898
2022

Alena, Balážová; Gábor, Földvári; Branka, Bilbija; Eva, Nosková; Pavel, Široký.: High Prevalence and Low Diversity of Rickettsia in Dermacentor reticulatus Ticks, Central Europe EMERGING INFECTIOUS DISEASES. 28: 893-895
2022

Brooks, Daniel R.; Hoberg, Eric P.; Boeger, Walter A.; Trivellone, Valeria.: Emerging infectious disease: An underappreciated area of strategic concern for food security TRANSBOUNDARY AND EMERGING DISEASES. 69: 254-267
2022

Apari, Péter; Földvári, Gábor.: Tick bite induced α‐gal syndrome highlights anticancer effect of allergy BIOESSAYS. 44: -
2022

Boeger, Walter A.; Brooks, Daniel R.; Trivellone, Valeria; Agosta, Salvatore J.; Hoberg, Eric P.: Ecological super‐spreaders drive host‐range oscillations: Omicron and risk‐space for emerging infectious disease TRANSBOUNDARY AND EMERGING DISEASES. Early View: -
2022