Kutatócsoportok

Konzervációökológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport tevékenysége:

• élőhely-helyreállítás és természetvédelmi kezelés hatásainak vizsgálata ízeltlábú és szárazföldi gerinces állatközösségek szerveződésének és szerkezetének tanulmányozásával alföldi nyílt, vizes és gyepes élőhelyeken,
• az élőhelyi sokféleség szerepének vizsgálata a közösségek szerveződésében és az ökoszisztémák helyreállításában, tájszintű biodiverzitási mintázatok vizsgálata, ökológiai csapdák azonosítása és hatástalanítása
• a biodiverzitás-monitorozás elmélete és gyakorlata, konzervációs stratégiák léptékfüggése, térbeli természetvédelmi prioritizálás európai (EU) és regionális (Balkán-félsziget) szinten illetve a Tisza vízgyűjtőjén
• természetvédelmi szempontból kiemelt állatfajok elterjedésének, életmenetének, élőhelyválasztásának, szaporodási sikerének és populációbiológiai tulajdonságainak vizsgálata a védelem megalapozása érdekében, modell-fajok: tiszavirág (Palingenia longicauda), vöröshasú unka (Bombina bombina), görög karsztvipera (Vipera graeca), nádirigó (Acrocephalus arundinaceus), szalakóta (Coracias garrulus), kék vércse (Falco vespertinus), dolmányos varjú (Corvus cornix)