Profil

Szabó Nándor

laboratóriumi asszisztens

Tevékenység címszavakban:
Mintagyűjtés, mintaválogatás

A vízi madarakon végzett terjedésbiológiai kutatásokban veszek részt, mint kutató asszisztens. Segédkezem a terepi munkában (mintavételezés, madárgyűrűzés) és a mintaválogatásban.