Projektek

Keresés a projektekben

Futó projektek

Assessing and Consolidating Recent Advances on Freshwater Ecosystem Restoration (EcoAdvance)

Tervezett futamidő: 2022. 08. 01. - 2025. 01. 31.
Támogatás összege: 99 812.50 EUR
Támogató: Európai Unió
Program: EU-H2020
Azonosító: 101060497-EcoAdvance
Projekt honlap: ecoadvance.eu

Az EcoAdvance projekt célja, hogy feltárja milyen tényezők segítik az édesvízi restaurációs projektek sikeres megvalósítását. A pályázat célja, hogy olyan támogatást adjon a pályázati döntéshozók és az édesvízi restaurációs projektekben dolgozó kutatók kezébe, amely a gyakorlatban […]

Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Laboratórium

Témavezető: Horváth Zsófia
Tervezett futamidő: 2022. 03. 01. - 2026. 02. 28.
Támogatás összege: 268 920 000 Ft
Program: Nemzeti Labor
Azonosító: RRF-2.3.1-21-2022-00014
Projekt honlap: klimavaltozas.org

A Nemzeti Laboratórium az éghajlatváltozás jellemzőinek vizsgálata és az éghajlatváltozás elemeinek az emberi egészségre, természeti, gazdasági rendszerekre és a társadalomra gyakorolt hatásainak tanulmányozása mellett a technológiai, gazdasági és társadalmi adaptáció területén is végez kutatás-fejlesztési tevékenységet. Ezen […]

Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium

Témavezető: Engloner Attila
Tervezett futamidő: 2022. 06. 01. - 2026. 02. 28.
Támogatás összege: 563 000 000 Ft
Program: Nemzeti Labor
Azonosító: RRF-2.3.1-21-2022-00008

A Nemzeti Labor célja, hogy szakmai segítséget nyújtson olyan integrált vízgazdálkodási tevékenységekhez, mely érinti a vízfolyások (folyók és árterek), nagy, sekély tavak, felszín alatti vízgazdálkodás, regionális és mezőgazdasági vízgazdálkodás, városi vízgazdálkodás és szennyvízelvezetés és vízgyűjtő medence […]

Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium – Invázióbiológiai Divízió és Járványökológiai Divízió

Tervezett futamidő: 2022. 03. 01. - 2026. 02. 28.
Támogatás összege: 1 298 432 000 Ft
Program: Nemzeti Labor
Azonosító: RRF-2.3.1-21-2022-00006

A jelenleg is zajló pandémia során világossá vált, milyen nagy szükség van a megbízható adatokon és evidenciákon alapuló, mély, tudományos igényű elemzésekre. A Nemzeti Laboratórium víziója, hogy megteremtse hazánkban az adatokra és elemzésekre épülő döntéselőkészítések tudományos […]

A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok

Témavezető: Török Katalin
Tervezett futamidő: 2016-2022
Támogatás összege: 1 063 210 905 Ft. Ebből az ÖK költségkeret: 187 037 000 Ft
Támogató: Európai Bizottság, Agrárminisztérium
Program: KEHOP
Azonosító: KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001
Projekt honlap: A projekt hivatalos weboldala

Az EU Biológiai Sokféleség Stratégia elfogadásával a tagállamok vállalták, hogy a biológiai sokféleség csökkenésének és az ökoszisztéma-szolgáltatások romlásának megállítása érdekében 2020-ig a zöld infrastruktúra fejlesztése révén helyreállítják a leromlott ökoszisztémák 15%-át. Az Európai Unió törekvéseivel összhangban […]

‘Evolutionary games and population dynamics: from theory to applications’ — ‘EvoGamesPlus’

Témavezető: Garay József
Tervezett futamidő: 2021-2025
Támogatás összege: 229.715 EUR
Támogató: Európai Bizottság
Program: EU-H2020
Azonosító: NUMBER 955708 — EvoGamesPlus

Unified computational solutions to disentangle biological interactions in multi-omics data

Témavezető: Scheuring István
Tervezett futamidő: 2021-2025
Támogatás összege: 612.562 EUR
Támogató: Európai Bizottság
Program: EU-H2020
Azonosító: 952914 — FindingPheno

LIFEforBUGS&BIRDS: Innovative management of Pannonic salt steppes and loess steppic grasslands to benefit plants, insects and birds. Agrárminisztérium társfinanszírozás

Témavezető: Lengyel Szabolcs
Tervezett futamidő: 2022-2027
Támogatás összege: 185.000.000 Ft
Támogató: Európai Bizottság
Program: EU-LIFE
Azonosító: LIFE20 NAT/HU/001404

LIFEforBUGS&BIRDS: Innovative management of Pannonic salt steppes and loess steppic grasslands to benefit plants, insects and birds

Témavezető: Lengyel Szabolcs
Tervezett futamidő: 2021-2027
Támogatás összege: 748.164 EUR
Támogató: Európai Bizottság
Program: EU-LIFE
Azonosító: LIFE20 NAT/HU/001404

„Insect pollinators along gradients in differently structured landscapes: importance of the edge effect and small- vs. large-scale agriculture — Happybee”

Témavezető: Marja, Riho
Tervezett futamidő: 2022-2023
Támogatás összege: 139.851 EUR
Támogató: Európai Bizottság
Program: EU-H2020
Azonosító: 101027920 - Happybee

Safeguarding European wild pollinators’

Témavezető: Báldi András
Tervezett futamidő: 2021-2025
Támogatás összege: 120.938 EUR
Támogató: Európai Bizottság
Program: EU-H2020
Azonosító: SAFEGUARD (101003476)-2021

SHOWCASE: SHOWCASing synergies between agriculture, biodiversity and Ecosystem services to help farmers capitalising on native biodiversity

Témavezető: Batáry Péter
Tervezett futamidő: 2020-2025
Támogatás összege: 225.280 EUR
Támogató: Európai Bizottság
Program: EU-H2020
Azonosító: 862480

eLTER PLUS: European long-term ecosystem, critical zone and socio-ecological systems research infrastructure PLUS

Témavezető: Török Katalin
Tervezett futamidő: 2020-2025
Támogatás összege: 54.375 EUR
Támogató: Európai Bizottság
Program: EU-H2020
Azonosító: H2020-INFRAIA-2019-1, 871128

eLTER PPP: eLTER Preparatory Phase Project

Témavezető: Török Katalin
Tervezett futamidő: 2020-2025
Támogatás összege: 22.750 EUR
Támogató: Európai Bizottság
Program: EU-H2020
Azonosító: H2020-INFRADEV-2019-2, 871126

SUPER G: Developing SUstainable PERmanent Grassland systems and policies

Témavezető: Báldi András
Tervezett futamidő: 2018-2023
Támogatás összege: 273.700 EUR
Támogató: Európai Bizottság
Program: EU-H2020
Azonosító: H2020-SFS-2017-2, 774127

Legeltetéssel az invazív növények ellen

Témavezető: Szitár Katalin
Tervezett futamidő: 2018-2022
Támogatás összege: 10.999.934 Ft
Támogató: Agrárminisztérium
Program: EMVA
Azonosító: 1907562176

Megújuló adatokra támaszkodó, ökoszisztéma-szolgáltatás alapú zöldinfrastruktúra-fejlesztések stratégiai tervezésének megalapozása (projekt-előkészítés)

Témavezető: Török Katalin
Tervezett futamidő: 2021-2022
Támogatás összege: 23.296.000 Ft
Támogató: NFM
Azonosító: KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2021-00002

Lezárt projektek

Ökoszisztémák fenntartható működtetése – klímaváltozás, tájhasználat, inváziók hatásának mérsékléséért

Témavezető: Báldi András
Tervezett futamidő: 2016-2020
Támogatás összege: 852.391.934 Ft
Program: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
Azonosító: GINOP–2.3.2–15–2016–00019
Projekt honlap: osz-ginop.ecolres.hu

Célok:  A pályázat általános célja a biodiverzitás – ökoszisztéma működés – ökoszisztéma-szolgáltatás hatásláncolat integrált vizsgálata elméleti közösségökológiai és módszertani fejlesztésekkel, valamint több idő- és térbeli léptéken végzett esettanulmányokkal. A specifikus cél az, hogy felderítsük a Pannon […]

Az evolúció fényében: elvek és megoldások 

Tervezett futamidő: 2017-2020
Támogatás összege: 746.885.735 Ft
Támogató: Európai Unió, Magyarország Kormánya
Program: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
Azonosító: GINOP-2.3.2-15-2016-00057
Projekt honlap: evolginop.ecolres.hu

Céljaink: (1) Egy kritikus tömegű és sokféleségű, STABIL INTÉZETI HÁTTERŰ EVOLÚCIÓS KIVÁLÓSÁGI MŰHELY kialakítása, ÖT KÜLÖNBÖZŐ KUTATÓHELY kulcsfontosságú KUTATÓINAK együvé szervezésével. (2) Az így összehozott szellemi potenciál „termőre fordítása” olyan ALKALMAZÁSOK kidolgozásán keresztül, melyek semmilyen más […]