Projektek

FunOpEC:az ökoszisztémák állapota és szolgáltatásai közötti funkcionális kapcsolatok szisztematikus áttekintése

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

Azonosítószám: K128606
Tervezett futamidő: 2018-2023
Támogatás összege: 43.568.000 Ft
Támogatók: NKFIH
Program: OTKA

Összefoglaló:

Az ökoszisztémák sokféle módon hozzájárulnak az emberi társadalom egészséges működéséhez. Ezeket a hozzájárulásokat (mint pl. az erdők fája, a növények megporzása, vagy vizeink természetes tisztulása) “ökoszisztéma szolgáltatások”-nak hívjuk. Az EU és tagországai komoly erőfeszítéseket tesznek a szolgáltatások felmérésére, hogy figyelembevételükkel jobb szakmai és gazdasági döntések születhessenek. Ezen felmérések része az ökoszisztémák állapotának felmérése is. Állapotot azonban sokféle módon lehet mérni, és még nem tisztázott, hogy milyen módszer vezet a legjobb eredményre.
Munkánk korábbi kutatások százainak áttekintésével, szintetizálásával tárja fel az “ökoszisztéma állapot” meghatározásának lehetséges módjait. Olyan vizsgálatok eredményeit tekintjük át és rendszerezzük újra, amelyek az ökoszisztémák szolgáltatásnyújtó képességét befolyásoló tényezőket vizsgálták. Munkánk eredményei hozzájárulnak az ökoszisztémák állapotának egységes értelmezéséhez, és olyan állapotjelzők (indikátorok) kialakításához, melyek bizonyítottan fontosak a szolgáltatások és ezáltal a társadalmi jólét szempontjából. Mindez a felmérések gyakorlati lebonyolításán túl, a természetvédelmi célkitűzések pontosabb megfogalmazásában, mérhetővé tételében is segít. A természet állapotának a szolgáltatásokkal és az emberi jólléttel való bizonyíték-alapú összekapcsolása fontos érveket szolgáltat a természetvédelem fontossága mellett, és mindez a globális fenntarthatósági célkitűzések jobb, hatékonyabb elérése érdekében is szükséges.